Hva gjør Rethink Food?

Rethink Food skal sette agendaen og bidra til en konstruktiv debatt om bærekraftig mat i Norge.

16. mars 2021

Vi mener: Den polariserende debatten rundt mat i dag er direkte ødeleggende for å finne løsningene som er helt nødvendig for å produsere mat etter bærekraftprinsippene. 

Det ønsker vi i i Rethink Food å gjøre noe med. Vi skal bidra inn i debatten som en faktabasert og konstruktiv uavhengig aktør. 

Les mer: 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon

Bærekraftdebatten rundt mat i Norge begynner å ligne ulvedebatten

Alle aktører i verdisirkelen for mat er avhengig av at det blir utviklet nye og innovative løsninger, og at investeringer i bærekraftige produksjonsformer blir lønnsomt. 

Dagens debatten om “bærekraftig mat” i Norge har skrumpet inn til en debatt “for eller imot kjøtt” – et premiss som ikke legger til rette for å finne de gode løsningene. 

På den ene siden står de som mener at norsk matproduksjon er bra nok som den er og vil fortsette som før. På den andre siden står mer idealistiske og revolusjonære krefter som dramatisk vil endre hva vi spiser og hvordan vi produserer maten. 

Ingen av motpolene har rett i sine påstander og bidrar ikke til å finne nye, gode løsninger som øker konkurransekraften for norsk mat. 

Les mer: Hvorfor etablerer vi Rethink Food?

En ny stemme må løfte oss ut av skyttergravene

Vi mener en ny stemme må til. En stemme som har god oversikt over tematikken, som har et godt fotfeste i kunnskapsgrunnlaget og realistiske målsetninger.

Det har vi i Rethink Food. Med nesten 50 års erfaring innen norsk matproduksjon og et bredt nettverk i de fremste kunnskapsmiljøene i Norge har vi god oversikt over løsningene som finnes og hva som må til for å lykkes. 

Initiativtaker til nye prosjekter

Noen saker er så viktige at vi ikke bare kan stå å se på og peke på ting som må gjøres. Enkelte saker krever at vi bretter opp ermene og tar i et tak.

Et prosjekt som vi har tatt initiativ til er en kampanjekoalisjon for å hindre spredning av antibiotikaresistens.

Les mer: Derfor setter Rethink Food antibiotikaresistens på agendaen med en internasjonal kampanjekoalisjon