Nyheter

Folkens, vi må snakke om arealer 

Bruker vi ikke planetens arealer smartere, kan vi risikere mangel på mat, vann og verdiskaping i fremtiden. Arealer må derfor på dagsorden.

Fire tips til den nye regjeringen

Rethink Food har fire tips til den nye rødgrønne regjeringen dersom de vil utvikle et matsystem som er i takt med bærekraftsmålene.

Hva koster maten vi kjøper, sånn egentlig?

Ifølge en ny rapport hadde prisen på mat blitt minst tre ganger så mye, dersom vi hadde regnet inn kostnadene på helsetjenester, ødeleggelse av natur og klima, dårlig dyrevelferd og bøndenes arbeidsinnsats.

Hva er et bærekraftig matsystem?

NMBU og NIBIO har nylig publisert en ny rapport om “bærekraft i det norske matsystemet”. Et viktig budskap fra rapporten er at bærekraft handler om å ha et helhetlig blikk og en evne til å vekte mange hensyn samtidig.

Vi når aldri klima- og bærekraftsmålene om vi ikke betaler bøndene prisen det faktisk koster å produsere maten vår

Regjeringen har store ambisjoner for klimagasskutt og bærekraftsmål, men sender regninga til bøndene. Det koster å investere i nye løsninger for mer bærekraftig matproduksjon. Skal vi nå bærekraftsmålene må vi sørge for at de som produserer matenContinue reading “Vi når aldri klima- og bærekraftsmålene om vi ikke betaler bøndene prisen det faktisk koster å produsere maten vår”

Ny teknologi må framelskes

Rethink Foods niende prinsipp for bærekraftig matproduksjon handler om at ny teknologi som bidrar til mer bærekraftig matproduksjon må fremelskes.

Bærekraftig kosthold er ikke det samme i alle land

Rethink Foods sjette prinsipp for bærekraftig matproduksjon handler om at bærekraftig kosthold handler om hvert enkelt lands ressursgrunnlag og matkultur, i tillegg til sunnhet og helse.

Verdisirkler, ikke verdikjeder

Rethink Foods tredje prinsipp om bærekraftig matproduksjon handler om at verdikjedene må gå fra å være kjeder, til å bli verdisirkler.

Bærekraft er mer enn bare klimagassutslipp

Rethink Food sitt andre prinsipp for bærekraftig matproduksjon handler om at bærekraft handler om mer enn bare reduksjon av klimagassutslipp.

Hva gjør Rethink Food?

Rethink Food skal sette agendaen og bidra til en konstruktiv debatt om bærekraftig mat i Norge.

Derfor etablerer vi Rethink Food

Skal jordkloden bli et bra sted å leve gode liv også i fremtiden må bærekraftige produksjonsmetoder bli standarden. Det er de ikke i dag. Derfor etablerer vi Rethink Food.

Få nyhetsakene rett i din innboks

Processing…
Success! You're on the list.