Skal vi tenke litt alternativt om proteiner? 

Internasjonalt, men også i Norge, dukker det opp innovative selskaper som produserer proteiner basert på planter, sopp eller kultiverte fisk- og dyreceller. Rethink Food mener det å tenke alternativt om proteiner kan være en del av løsningen, men hele løsningen er det neppe.

24. mai 2022

Frem mot 2050 står vi overfor en gedigen oppgave: Vi må produsere mer mat på mindre areal, med færre innsatsfaktorer i en vanskeligere klima. Dette kaller vi the 2050 Challenge. 

Til nå har vi bare dyrket opp nytt jordbruksareal når vi trenger å produsere mer mat. Det kan vi ikke lenger. 

Den ville naturen vi har igjen må vi la stå for å bevare de naturlige økosystemene og binde karbon. 

For å løse oppgaven med The 2050 Challenge må vi tenke litt utenfor boksen. Vi må tenke litt alternativt. 

Vi må utnytte arealene smartere 

Den første oppgaven blir å utnytte de arealene vi har tilgjengelig fullt ut, i tillegg til havet og utmarksbeiter. 

Det er mye snadder vi kan hente ut fra havet som ikke er laksefileter. Mat finnes også i utmarka ved litt hjelp fra våre firbeinte drøvtyggere. 

Samtidig må vi også utnytte mulighetene innen arealuavhengig produksjon. 

Les mer: Folkens, vi må snakke om arealer 

Mange muligheter for å tenke alternativt om proteiner  

Det finnes flere teoretisk mulige alternative proteinkilder. 

Disse er spesielt interessante når protein kan produseres på ressurser fra tradisjonell matproduksjon som ellers vil ende opp som avfall. 

Alternative proteinkilder kan være planter som erter, åkerbønner og andre proteinrike plantesorter. 

Det er også mulig å hente ut proteiner fra gjærsopper, insekter og gress!   

Særlig spennende er dyrking av cellekulturer fra fisk og dyr. Ja, det er faktisk mulig å dyrke frem celler fra fisk og husdyr i laboratorier. Dette har også blitt kalt labkjøtt eller labfisk. 

Les mer: Tre norske selskaper innen alternative proteiner å følge med på 

Markedet for å tenke alternativt om proteiner er i vekst  

Ifølge en ny rapport fra Boston Consulting Group og Blue Horizon Corporation vil hver tiende porsjon av kjøtt, egg og meieri sannsynligvis være fra en alternativ proteinkilde i år 2035. 

Så mye som 11 prosent av proteinmarkedet kan bestå av alternative proteiner. I dag er markedsandelen på 2 prosent globalt. 

Nye proteinkilder må være miljøvennlig 

Det avgjørende for at nye proteinkilder skal være et nyttig bidrag til et mer bærekraftig matproduksjon, er at produksjonsformen er mer ressurseffektiv enn tradisjonelle proteinkilder. 

I dag er særlig kultivering av cellekulturer en energikrevende produksjon og en kilde til fossile utslipp globalt. Da er vi jo like langt. 

Produksjon av alternative proteiner må også være fossilfri, karbonnøytral og ikke påføre miljøet noen form for forurensning. Da snakker vi.