Derfor etablerer vi Rethink Food

Skal jordkloden bli et bra sted å leve gode liv også i fremtiden må bærekraftige produksjonsmetoder bli standarden. Det er de ikke i dag. Derfor etablerer vi Rethink Food.

11. mars 2021

Verdenssamfunnet står overfor store utfordringer med massivt tap av biologisk mangfold, klimaendringer, pandemier og økonomisk ulikhet. 

Det holder ikke at bærekraftige bedrifter blir løftet frem som spydspisser innen sin bransje. Alle bedrifter må operere etter bærekraftige prinsipper om verden skal bli et bra sted.

Det er mange som har store tanker om hvordan verden kan bli bærekraftig. Men, mange av løsningene som fremmes er basert på ideologiske og naive premisser for en ikke-eksisterende drømmeverden. 

Skal bærekraftige produksjonsmetoder bli standarden må det bli lønnsomt å gjøre de riktige tingene.

Et underkommunisert poeng i debatten om bærekraft er at hvis produksjonen ikke er økonomisk lønnsom, er den heller ikke bærekraftig. Et annet poeng, er det ikke lønnsomt, vil ting heller aldri bli gjennomført.

Det må lønne seg å gjøre de riktige tingene

Rethink Food mener bedrifter som ønsker å ta i bruk bærekraftige produksjonsmetoder må få fordeler og vinne i markedene. Med andre ord, bærekraftige bedrifter må tjene mer penger enn de bedriftene som gjør verden til et kjipere sted. 

I dag lønner det seg å gi antibiotika til dyr for at de skal vokse raskere, det lønner det seg å slippe ut klimagasser og det lønner seg å kaste ressurser fremfor å gjenbruke dem.

Det betyr at politikerne må hjelpe bedrifter som ønsker å ta i bruk bærekraftige produksjonsmetoder med å tilby bedre rammebetingelser enn de gjør i dag. Det betyr at markedsaktører, forbrukere og finansiører må premiere bærekraftig matproduksjon. Det betyr at ny teknologi som bidrar til mer bærekraftige produksjonsmetoder må finansieres og løftes frem.  

Mat er nøkkelen til bærekraftmålene

Å redde hele verden er en stor oppgave. Vi har derfor valgt å fokusere på mat. Vi tror at løser vi utfordringen med bærekraftig produsert mat har vi kommet et godt stykke på vei. 

Flere undersøkelser indikerer at matsystemet (landbruk, arealomdisponering, avfall og industri) står for omtrent en tredjedel av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt. Matproduksjon har også stor påvirkning på økosystemer med arealendringer og negativt miljøavtrykk. Den globale matproduksjonen er også årsak til at antibiotikaresistens seiler opp som en stor trussel for folkehelsa. 

I norsk matproduksjon har vi gjort mye riktig. Vi har lave klimagassutslipp, dyr, fisk og planter er friske og har det bra. Men, også norske matprodusenter har en vei å gå. Det holder ikke så si “vi er best i verden, derfor kan vi fortsette som før”. 

Det må bli standard å produsere bærekraftig

Vi er redd den offentlige debatten rundt bærekraftig matproduksjon i Norge har sporet helt av. Den polariserende debatten bidrar ikke til å løse utfordringene vi står overfor, men svekker omstillingsevne og framtidig konkurransekraft for norske aktører. Det er en tap-tap-situasjon for alle parter. 

Derfor etablerer vi Rethink Food. Fordi det må bli standard å produsere mat bærekraftig. Fordi norske matprodusenter skal få økt konkurransekraft. Fordi bærekraftig matproduksjon må lønne seg! 

Vil du bidra til å gjøre bærekraftig matproduksjon lønnsom – ta kontakt med oss for en prat!