Denne personvernerklæringen gjelder for Rethink Food og beskriver hvilke personvernopplysninger som samles inn, formålet med innsamlingen og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene når du besøker vår nettside eller er i kontakt med oss ved å motta et av våre nyhetsbrev.

Rethink Food er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personvernopplysninger. Dersom du har spørsmål som angår personvernerklæringen vår, eller vår behandling av dine personvernopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til siv@rethinkfood.no.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Det er forordning (EU) 2016/679 (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav a) og b) som gir oss rett til å behandle disse opplysningene. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her

  1. Hvis du sender oss en melding via kontaktskjemaet på nettsiden vår eller melder deg på et av nyhetsbrevene våre, lagrer vi navnet og e-postadressen din.
  2. Dersom du er kunde hos oss tar vi vare på navn, telefonnummer, e-postadresse og
    eventuelle personopplysninger som vi trenger for å kommunisere med og/eller fakturere deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Vi bruker informasjonskapsler (coockies) for å se hvordan du bruker og beveger deg på nettsiden vår. Dette gjør vi gjennom Google Analytics og Facebook Pixel. Informasjonen vi får fra disse programmene, gjør oss i stand til å tilpasse nettsiden til våre brukere og gjøre den enda bedre. Det gjør oss i samtidig i stand til å rette markedsføring mot deg og andre som besøker oss. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.


Alle personopplysningene dine lagres på en sikker disk som kun er tilgjengelig for Rethink Food sine ansatte. Dersom du har meldt deg på et av nyhetsbrevene våre, er e-postadressen din i tillegg lagret i vårt epostsystem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til siv@rethinkfood.no.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.