Rethink Food er et påvirkningselskap med en agenda: Vi mener bærekraftig matproduksjon må lønne seg!

Ola Hedstein

Grunnlegger

Siv Heimdal

Grunnlegger

Rethink Food er et opplysningskontor for bærekraftig mat. Vi setter agendaen og bidrar til en konstruktiv debatt om bærekraftige matsystemer i Norge. 

Rethink Food ble etablert i 2021 av Ola Hedstein og Siv Heimdal. Til sammen har vi 50 års erfaring fra mat og formidling.

Vi jobber ikke på vegne av kommersielle interesser eller enkeltbedrifter. Vi jobber på vegne av vår visjon. 

Vi bidrar inn i den offentlige samtalen som en konstruktiv stemme basert på fremtidsoptimisme og et godt fundert kunnskapsgrunnlag. Vi skal fremme de beste løsningene som bidrar til økt lønnsomhet for bærekraftige bedrifter. Derfor har også laget 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon i Norge. 

Hva gjør vi?

Vi jobber med å fremheve ulike temaer og løsningsorienterte aktører knyttet til bærekraftige matsystemer i egne og andres kanaler.

Hver fredag gjør vi en live zoom på Facebook-siden vår med gjester fra hele verdisirkelen for mat.

I løpet av året holder vi mange foredrag for små og store publikum. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger et innlegg eller foredrag fra oss!

Vi setter i gang prosjekter som vi mener bør settes i gang for å lykkes med en bærekraftig omstilling av matsystemene. Et av prosjektene vi har satt i gang er Antibiotikakampanjen. Vi har også fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling for å fremme norsk agritech

Temaer vi jobber med akkurat nå

  • Agtech
  • Antibiotikaresistens
  • Karbonfangst og lagring
  • Bioøkonomi
  • Gress som matressurs

Samarbeidspartnere

S-FOOD, Stiftelsen Teknologiformidling, SoCentral, Kreftforeningen, Folkerettsinstituttet, Bellona, Leger uten grenser, Heidner Biocluster, Life Science Cluster, Greenhouse, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norsk Sau og Geit