Rethink Food er et rådgivningsselskap med en egen stemme og visjon for et bærekraftig matsystem.

Ola Hedstein

Partner

Rethink Food gir råd og viser vei i en krevende tid.

Vi hjelper de som tør å ta modige, innovative og fremtidsrettede valg ved å bruke vår kompetanse, erfaring og nettverk.

Rethink Food ble etablert i 2021 av Ola Hedstein og Siv Heimdal. Nylig kom også Åge Klepp inn på laget.

Til sammen har vi 70 års erfaring fra mat og formidling.

Samarbeidsavtaler med Rethink Food

Siv Heimdal

Partner

Ingen oppnår suksess alene. Vi ønsker oss samarbeidspartnere som deler våre felles mål og visjoner.

En samarbeidsavtale med Rethink Food skal gjøre bedrifter bedre rustet til å vinne i markedet.

Vi stiller vår kompetanse, erfaring, kjennskap til næringa, politikk og marked til rådighet for at fremtidsrettede bedrifter skal lykkes i å nå sine bærekraftmål. 

Vi kan bistå med

  • Strategisk rådgivning og posisjonering
  • Kommunikasjon og påvirkningsarbeid
  • Innsikt i bærekraftige matsystemer, rammebetingelser og forbrukertrender
  • Rådgivning innen ledelse og omstilling
  • Tilgang til nettverk og samarbeidspartnere

Les mer om hva en samarbeidsavtale med Rethink Food innebærer her

Per i dag har Rethink Food samarbeidsavtaler med Felleskjøpet Rogaland Agder, N2 Applied, Salmon Group og Norsvin.

Hvordan jobber Rethink Food med påvirkning?

Åge Klepp

Partner

Vi jobber med å fremheve ulike temaer og løsningsorienterte aktører knyttet til bærekraftige matsystemer i egne og andres kanaler.

I løpet av året holder vi mange foredrag for små og store publikum. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger et innlegg eller foredrag fra oss.

Vi setter i gang prosjekter som vi mener bør settes i gang for å lykkes med en bærekraftig omstilling av matsystemene.

Et av prosjektene vi har satt i gang er Antibiotikakampanjen. Vi har også fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling for å fremme norsk agritech og kartleggingen av Det norske matsystemet i 2035.

Temaer vi jobber med akkurat nå

Vi samarbeider med

Digital Norway, SINTEF, NOFIMA, Norges Forskningsråd, S-FOOD, Stiftelsen Teknologiformidling, SoCentral, Kreftforeningen, Folkerettsinstituttet, Bellona, Leger uten grenser, Heidner Biocluster, Life Science Cluster, Greenhouse, Felleskjøpet Rogaland Agder.

Bærekraftarbeid

Les vår policy for bærekraftig drift

Les vår policy for bruk av sosiale medier

Hvilke bærekraftmål jobber vi med? Alle

Er det noe du lurer på om Rethink Food?

Les ofte stilte spørsmål her

Rethink Food eier også kommunikasjonsbyrået Gjete