Rethink Food er et unikt kompetansemiljø på bærekraftige matsystemer.

Ola Hedstein

Partner

Rethink Food hjelper aktører som ønsker å være en spydspiss i det grønne skiftet.

Vi hjelper de som tør å ta modige, innovative og fremtidsrettede valg ved å bruke vår kompetanse, erfaring og nettverk.

Rethink Food ble etablert i 2021 av Ola Hedstein og Siv Heimdal. Nylig kom også Åge Klepp inn på laget.

Til sammen har vi 70 års erfaring fra mat og formidling.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Siv Heimdal

Partner

Vi stiller vår kompetanse, erfaring, kjennskap til næringa, politikk og marked til rådighet for at fremtidsrettede bedrifter skal lykkes i å nå sine bærekraftmål. 

Vi kan bistå med

  • strategisk rådgivning
  • strategisk posisjonering
  • kommunikasjon og påvirkningsarbeid
  • innsikt i bærekraftige matsystemer
  • rammebetingelser og forbrukertrender
  • bærekraftig ledelse og omstilling
  • tilgang til nettverk og samarbeidspartnere. 

Hvordan du bruker oss er opp til deg og hva du har behov for.

Vi anbefaler en rammeavtale for best effekt. 

Se oversikt over alle våre tilbud og tjenester her

Hvordan jobber Rethink Food med påvirkning?

Åge Klepp

Partner

Vi jobber med å fremheve ulike temaer og løsningsorienterte aktører knyttet til bærekraftige matsystemer i egne og andres kanaler.

Hver fredag gjør vi en live zoom på Facebook-siden vår med gjester fra hele verdisirkelen for mat.

I løpet av året holder vi mange foredrag for små og store publikum. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger et innlegg eller foredrag fra oss!

Vi setter i gang prosjekter som vi mener bør settes i gang for å lykkes med en bærekraftig omstilling av matsystemene. Et av prosjektene vi har satt i gang er Antibiotikakampanjen. Vi har også fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling for å fremme norsk agritech

Temaer vi jobber med akkurat nå

Vi samarbeider med

Digital Norway, SINTEF, NOFIMA, Norges Forskningsråd, S-FOOD, Stiftelsen Teknologiformidling, SoCentral, Kreftforeningen, Folkerettsinstituttet, Bellona, Leger uten grenser, Heidner Biocluster, Life Science Cluster, Greenhouse, Felleskjøpet Rogaland Agder.

Samarbeidsavtaler

Per i dag har Rethink Food samarbeidsavtaler med Felleskjøpet Rogaland Agder og N2 Applied.

Bærekraftarbeid

Les vår policy for bærekraftig drift

Les vår policy for bruk av sosiale medier

Hvilke bærekraftmål jobber vi med? Alle

Er det noe du lurer på om Rethink Food?

Les ofte stilte spørsmål her

Rethink Food eier også kommunikasjonsbyrået Gjete