Bli samarbeidspartner med Rethink Food

Vi vet at du opplever et kraftig press fra storsamfunnet om at dere må gjøre mer for å svare ut bærekraftskriterier. Samtidig er økonomien presset og investeringsevnen er lav. Hvilke strategier skal du satse på for å posisjonere dere i markedet?

12. oktober 2022

Rethink Food er et rådgivningsselskap med en egen stemme og visjon for et bærekraftig matsystem.

Rethink Food ble etablert for å hjelpe fremtidsrettede bedrifter lykkes.

Vi jobber på harde møkka for at selskaper som bidrar til at maten blir produsert på en bra måte skal få konkurransefordeler i markedet. 

Vi er på jakt etter samarbeidspartnere som deler vår visjon og som har store ambisjoner i et bærekraftig matsystem. 

I 2024 har vi kapasitet til 4 nye samarbeidspartnere. Vi søker partnere som vil passe inn i Rethink Food-familien.

Når trenger du en samarbeidspartner?

En samarbeidsavtale med Rethink Food skal gjøre deg rustet til å vinne frem i markedet.

Vi vil stå sammen med deg og vise vei i urolige tider. 

 • Kanskje er du rågod på å utvikle ny teknologi, men helt rådvill når du finner ut at utdatert regelverk hindrer kundene dine å ta i bruk produktene dine? 
 • Kanskje opplever du motstand fra pressgrupper som har kategorisert din bedrift som “ikke-bærekraftig” basert på feilaktige eller smale bærekraftdefinisjoner? 
 • Kanskje trenger du partnere i blå eller grønn sektor, men opplever at ingen tar telefonen når du ringer eller svarer deg på epost? Eller, kanskje du bare ikke vet hvem du skal ringe? 
 • Kanskje er du usikker på om dere har en forretningsmodell som vil funke om 5 år? 
 • Kanskje er du redd for å ta avgjørelser akkurat nå fordi verden virker så usikker? 

Vi kjenner godt til hvordan utdatert regelverk hindrer bedrifter med gode løsninger i å lykkes og hvordan vi skal få løst opp i det. 

Vi vet hvordan det er å bli definert som “ikke-bærekraftig”, hvor urettferdig det oppleves og hvordan du kan øke omdømmet ditt med fakta, gode historier, troverdige partnere og gode ambassadører. 

Vi har vært i næringa i 30 år og vet hvordan vi skal få tak i de folka du trenger. Dessverre så handler det om nettverk. Det er synd, men det er bare sånn det er. 

Vi har analysert teknologi og megatrender og mener vi har en god oversikt over hvordan verden vil se ut frem mot 2035. Det betyr at vi raskt ser om du har en forretningsmodell som vil være relevant om få år. 

Det betyr også at verden ikke virker så usikker og fremmed på oss. Vi kan hjelpe deg å ta langsiktige valg og stå støtt i de valgene. 

Hva er Rethink Food?

Rethink Food er et rådgivningsselskap med unik kompetanse, nettverk og erfaring innen bærekraftige matsystemer, ledelse og kommunikasjon.

Til sammen har vi over 50 års erfaring med å håndtere vanskelige problemstillinger. Nylig har vi kartlagt det norske matsystemet i 2035.

Vi kan hjelpe deg gjennom mange av de krevende prosessene og valgene du står i, slik at du ikke står alene.  

Rethink Food består i dag av tre likestilte partnere: Åge Klepp, Siv Heimdal og Ola Hedstein.

Hva inngår i en samarbeidsavtale?

En samarbeidsavtale med Rehtink Food inkluderer: 

 • Rådgivning fra noen som kjenner deg, næringa, markedet ditt og vet hvordan fremtiden vil se ut
 • Tilgang på kompetansen til kunnskapsrike, flinke folk, som har vært ute en vinternatt før, uten å måtte ansette noen
 • Vi er et lite dynamisk team som jobber for den enkelte bedrift, vi vil komme på innsida, bli en del av dere og gir råd basert på hvem dere er.
 • Tilgang på vårt nettverk fra teknologi, landbruk, havbruk, myndigheter, virkemiddelapparat og politikk  
 • Tilgang på en kjernefamilie av andre selskaper som står i samme posisjon som deg 
 • Markedsføring via Rethink Foods merkevare og kanaler 

Hva skiller Rethink Food fra andre rådgivningsselskaper?

Rethink Food ble etablert fordi vi ønsker å bidra til en endring. Vi ønsker at det skal lønne seg å produsere maten vår på en bærekraftig måte.

Vi inngår derfor ikke samarbeidsavtaler med hvem som helst. Vi søker partnere med samme visjon som oss.

Rethink Food er unik i Norge fordi vi har spesialkompetanse på mat og landbruk OG bærekraft. Vi er tverrfaglig sammensatt og kan derfor løse mange ulike utfordringer med strategi, ledelse og kommunikasjon.

Det som skiller oss tydeligst fra andre selskaper er at vi har en egen plattform og en stemme. Det betyr at vi kan være et verktøy i oss selv.

Vi lover heller ingen quick fix. Du bør bruke oss når du skal løse komplekse utfordringer som krever tid.

Hvordan fungerer en samarbeidsavtale i praksis?

Før vi etablerer et samarbeid blir vi enige om målsettinger og milepæler som vi skal jobbe sammen om å oppnå. 

Det kan være: 

 • Øke omdømmet til selskapet eller en produksjon/produkt hos enkelte målgrupper
 • Forbedre rammebetingelser for å lykkes bedre i et marked
 • Koble ulike aktører sammen for å løse en utfordring i fellesskap 

Disse målene kan justeres etterhvert som arbeidet pågår. 

Deretter blir vi enige om en arbeidsplan, møtepunkter og verktøy for evaluering underveis. 

Rethink Food vil jobbe et avtalt antall timer i måneden over avtalt antall år med å oppnå målene og milepælene vi har satt. 

Langsiktighet gjør jobben 

Omstillinger tar tid. Særlig i matnæringen.

Vi tilbyr deg ingen quick fix.

Vi jobber etter de metodene som vi vet faktisk funker. De som flytter fjell. Vi jobber derfor langsiktig, forutsigbart og kontinuerlig over tid. 

Gang på gang skal vi hamre inn de samme budskapene. Gang på gang skal vi fortelle de samme historiene. Argument for argument.
Artikkel for artikkel.
Møte for møte. 

Vi anbefaler derfor en samarbeidsavtale på minimum tre år. 

Om samarbeidet ikke utvikler seg slik du ønsker, kan du når som helst si opp avtalen. Vi lever av tilliten til deg og har vi mistet den, vil vi aldri oppnå målene vi har satt oss. 

Rethink Food-kjernefamilien 

Rethink Food består av flere enn bare de tre partnerne i Rethink Food. Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal finne glede og et hjem hos hverandre. 

Vi tror du får mer ut av samarbeidet med å investere tid inn i hele Rethink Food-familien. 

Vi velger våre familiemedlemmer med omhu. Vi velger de som vi tror vil komme til å utfylle hverandre og som vil kjenne seg igjen i hverandres verdier, mål og utfordringer. 

Vi ønsker at du skal finne deg til rette i familien vår og dele dine bekymringer, gleder og aha-øyeblikk slik at alle kan lære av hverandre. 

Salmon Group er en av våre samarbeidspartnere. Her står vi sammen med direktør Jan Olav Langeland og kommunikasjonsansvarlig Hanna Dåvøy Rørtveit.

Hvem inngår vi samarbeidsavtaler med? 

En samarbeidsavtale tilbyr vi eksklusivt til bedrifter som vi heier på og som vi ønsker skal lykkes.

Det er bedrifter som vi ser vil spille en viktig rolle i et bærekraftig matsystem.

Vi velger samarbeidspartnere som vi tror vil ha noe til felles med hverandre, slik at du ikke bare inngår en avtale med oss – men du får med en liten kjernefamilie på kjøpet. 

For at en samarbeidsavtale skal lykkes, er vi avhengig av tillit og komme på innsiden av dere som bedrift. 

I tillegg til at samarbeidspartnere skal dele vår visjon og skrive under på våre 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon må de også ha følgende verdier: 

 • Endringsvillig
 • Evne til å tenke langsiktig 
 • Samarbeidsvillig 
 • Erkjenne at bærekraftige løsninger er fremtiden 

På grunn av kapasitet har vi kun plass til 7 samarbeidspartnere i 2024.

Hva må du som samarbeidspartner bidra med? 

For at et samarbeid skal lykkes, må vi vinne din tillit. Vi må komme på innsiden og forstå hva dere egentlig ønsker å oppnå. Vi må se hvem dere er på godt og vondt. Ellers kan vi ikke hjelpe dere. 

Du må akseptere at Rethink Food er et rådgivningsselskap med en egen stemme.

Det betyr at du kanskje ikke vil være enige i alt vi sier. Noen ganger er vi kanskje foran deg i løypa, eller så traff vi ikke planken på utspillet vårt. Men, du kan være trygg på at vi ikke kaster dere under bussen. Vi vil ikke aktivt gå ut å mene noe for å sverte deg eller din bedrift. Hvis vi mener det er tid for et alvorsord, vil vi ta det under fire øyne – ikke via sosiale medier. 

Vi er tilhengere av en konstruktiv offentlig debatt om hvordan vårt matsystem skal utvikles i en bærekraftig retning – og det er en debatt vi vil ta del i.

Vår ambisjon er at vår stemme også skal hjelpe deg å nå dine mål. Og om vi bommer, da vil vi mer enn noe annet ha tydelig tilbakemelding fra deg som samarbeidspartner.  

Du må akseptere at vi i Rethink Food har full åpenhet om våre samarbeidspartnere. Åpenhet og transparens er en av våre kjerneverdier. Vi vil kommunisere at vi har en avtale og hovedmålene vi har satt oss for å løse sammen. 

Som samarbeidspartner er det ønskelig at du bidrar inn i Rethink Food-familien. Vi er sikre på at vi har samarbeidspartnere som kan ha gjensidig nytte av hverandre. Dere er alle sammen smarte hver for seg, men enda smartere sammen. I praksis betyr det å bli med på et par møter i året.

Hvorfor ønsker Rethink Food samarbeidspartnere?

Rethink Food har store ambisjoner om at vi skal lykkes med et bærekraftig matsystem. Men, det klarer vi ikke alene.

Vi trenger at bedrifter med gode løsninger og forretningskonsepter lykkes. Det vil vi være med å bidra til.

Vi mener vi fungerer best når vi kan jobbe i tett samarbeid med noen få aktører over tid.

Er du nysgjerrig på om du vil være en av Rethink Foods samarbeidspartenere?

Ta kontakt med en av partnerene i Rethink Food

Ola Hedstein ola@rethinkfood.no

Åge Klepp age@rethinkfood.no

Siv Heimdal siv@rethinkfood.no