Slik kan du bruke vår kompetanse til å bli et bærekraftig fyrtårn

Vi bruker vår kompetanse, erfaring og nettverk slik at du kan bli et fyrtårn og lede an i et marked som foretrekker bærekraftig produsert mat. Slik fungerer en rammeavtale med Rethink Food.

12. oktober 2022

Rethink Food er et opplysning- og kompetansemiljø for bærekraftig matproduksjon.

Rethink Food ble etablert for å hjelpe fremtidsrettede bedrifter lykkes.

Vi jobber på harde møkka for at selskaper som bidrar til at maten blir produsert på en bra måte skal få konkurransefordeler i markedet. 

Vi samarbeider med aktører som forstår sin rolle i en bærekraftig omstilling, og som tør å ta modige, innovative og fremtidsrettede valg. 

Les mer om våre prinsipper for valg av samarbeidspartnere

Rammeavtale med Rethink Food gir best effekt

Vi stiller vår kompetanse, erfaring, kjennskap til næringa, politikk og marked til rådighet for at du skal lykkes i å nå dine mål. 

Vi kan hjelpe deg med strategisk rådgivning, strategisk posisjonering, kommunikasjon og påvirkningsarbeid, innsikt i bærekraftige matsystemer, rammebetingelser og forbrukertrender, bærekraftig ledelse og omstilling og tilgang til nettverk og samarbeidspartnere. 

Hvordan du bruker oss er opp til deg og hva du har behov for. Vi anbefaler derfor en rammeavtale for best effekt. 

Se oversikt over alle våre tilbud og tjenester her

BONUS! Som en strategisk samarbeidspartner av Rethink Food kan du dra nytte av en kraftfull påvirkningspartner 

Skal vi lykkes med en bærekraftig omstilling av samfunnet trenger vi en aktør som roper høyt om hva som er nødvendig for å lykkes. Rethink Food er en slik aktør. 

Vi driver kontinuerlig påvirkning av storsamfunnet gjennom egne og andres kanaler og deler med omverden våre tanker og visjoner. 

Dagens debatt om bærekraftig mat har blitt snevret inn til en debatt for eller imot kjøtt. Det er et sidespor og det har vi ikke tid til! 

Vi jobber også parallelt med følgende prosjekter: 

Langsiktige samarbeid gir de beste resultatene

Hvis vi skal lykkes med et fruktbart samarbeid, må vi tenke langsiktig. Det er jo ikke slik at vi endrer verden med en enkelt post på Facebook eller kronikk i avisen. 

Våre strategiske samarbeid har derfor et mål om å vare i minimum tre år, men du kan når som helst avslutte samarbeidet om du ikke er fornøyd. 

Krav til deg som samarbeidspartner 

For å bli en samarbeidspartner av Rethink Food må du stille deg bak vår visjon om å gjøre bærekraftig matproduksjon lønnsom og våre 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon. 

Ta kontakt for å høre mer om hvordan en rammeavtale med Rethink Food kan hjelpe deg bli et bærekraftig fyrtårn! 

Ola Hedstein ola@rethinkfood.no

Åge Klepp age@rethinkfood.no

Siv Heimdal siv@rethinkfood.no