Hva spiser vi i 2035?

Sammen med Stiftelsen Teknologiformidling kartlegger vi hvordan det norske matsystemet vil se ut i 2035. Hva produserer vi og hva vil vi spise om 12 år?

13. februar 2023

Tror du insekter vil være en del av hverdagskosten for nordmenn i 2035?

Hva med kjøtt dyrket frem i et laboratorium eller grønnsaker som aldri har vært i nærheten av jord? 

Har vi sluttet å gå i butikken og spiser bare take away? Eller bestiller vi maten direkte av bonden?

Slike spørsmål har vi stilt beslutningstakere i mat og landbruksindustrien for å kartlegge hvordan det norske matsystemet vil se ut i 2035. 

En kvalifisert gjetning om fremtidens matsystem

I samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling prøver vi å gjøre en kvalifisert gjetning om hvordan teknologi vil påvirke hvordan verden vil se ut om 12 år. 

Målet er at kartleggingen skal være nyttig for norske bedrifter og organisasjoner innen verdisirkelen for mat å få et godt grunnlag for strategiske valg i tiden som kommer. 

Det vi skal undersøke er 

  • Hva spiser nordmenn i 2035?
  • Hvordan produseres maten i 2035?
  • Hvordan ser verdisirkelen for mat ut i 2035?

Mange faktorer vil påvirke matsystemet om få år

I 2035 er det fem år siden målene i Parisavtalen, biodiversitetsmålene og FNs bærekraftsmål skal ha blitt nådd. 

Flere av målene i EUs Farm to Fork har også deadline innen 2030. 

Samtidig vil vi bli flere mennesker og klimaendringene vil påvirke vår evne til å produsere mat.

Ny, banebrytende teknologi er under utvikling og kan bidra til å løse mange av de utfordringene vi står overfor.

Vi skal kartlegge hvordan alt dette vil påvirke matsystemene og markedet for mat. 

Vi tenker høyt med de fremste ekspertene

I tillegg til å intervjue beslutningstakere skal vi også innhente informasjon fra eksisterende kildemateriale.

Det er allerede skrevet og analysert en del om hvordan verden vil se ut i 2035 på ulike samfunnssektorer. 

En viktig del av prosjektet er å gjennomføre workshops hvor vi inviterer eksperter for å tenke høyt sammen om hvordan verden vil se ut i 2035. 

Workshop om digitalisering

Når: 1. mars 2023
Hvordan digialisering vil påvirke maten i samarbeid med Digital Norway

Workshop om FoodTech

Når: 14. mars 2023
Hvordan FoodTech vil påvirke matproduksjonen i samarbeid med Nofima

Workshop BioTech

Når 23. mars 2023 
Hvordan BioTech vil påvirke matproduksjonen i samarbeid med NCE Heidner Biocluster. 

Workshop om AgTech

Når: 13. april 2023
Hvordan AgTech vil påvirke matproduksjonen i samarbeid med SINTEF 

Har vi gjort den kardinalsynden å ikke invitere deg til en workshop, så legger vi oss flate og beklager på det sterkeste. Vi håper at du vil sende oss en vennlig påminning, så kommer det en invitasjon tilbake.