Det norske matsystemet i 2035

Sammen med Stiftelsen Teknologiformidling har vi klartlagt hvordan det norske matsystemet vil se ut i 2035. Hva spiser vi, hva produserer vi og hvordan vil verdisirkelen for mat se ut om 12 år?

13. februar 2023

Tror du insekter vil være en del av hverdagskosten for nordmenn i 2035?

Hva med kjøtt dyrket frem i et laboratorium eller grønnsaker som aldri har vært i nærheten av jord? 

Har vi sluttet å gå i butikken og spiser bare take away? Eller bestiller vi maten direkte av bonden?

Slike spørsmål har vi stilt, og mange flere, for å kartlegge hvordan det norske matsystemet vil se ut i 2035. 

En kvalifisert gjetning om fremtidens matsystem

I samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling har vi gjort en kvalifisert gjetning om hvordan teknologi vil påvirke hvordan verden vil se ut om 12 år. 

Målet er at kartleggingen skal være nyttig for norske bedrifter og organisasjoner innen verdisirkelen for mat å få et godt grunnlag for strategiske valg i tiden som kommer. 

Det vi har undersøkt er:

  • Hva spiser nordmenn i 2035?
  • Hvordan produseres maten i 2035?
  • Hvordan ser verdisirkelen for mat ut i 2035?

Rapporter og analysenotater

Teknologi som vil påvirke norsk matproduksjon

Muligheter og trusler i det norske matsystemet

Rethink Foods anbefalinger

Her kan du lese vår hovedanbefaling og 9 andre prioriterte områder for å lykkes med en bærekraftig omstilling i 2035

Rethink Foods anbefalinger

Mange faktorer vil påvirke matsystemet om få år

I 2035 er det fem år siden målene i Parisavtalen, biodiversitetsmålene og FNs bærekraftsmål skal ha blitt nådd. 

Flere av målene i EUs Farm to Fork har også deadline innen 2030. 

Samtidig vil vi bli flere mennesker og klimaendringene vil påvirke vår evne til å produsere mat.

Ny, banebrytende teknologi er under utvikling og kan bidra til å løse mange av de utfordringene vi står overfor.

Vi skal kartlegge hvordan alt dette vil påvirke matsystemene og markedet for mat. 

Metode

Vi har gått grundig til verks for å forstå hvordan matsystemet vil se ut 12 år frem i tid: 

Vi har lest veldig mye litteratur, rapporter og fremtidsscenarier.

Vi har intervjuet over 20 beslutningstakere i det norske matsystemet.

Vi har kjørt fire workshopper med Norges fremste eksperter på teknologi innen bioteknologi, alternative proteiner, digitalisering og agritech.

Vi har ikke hatt til hensikt å beskrive en ønsket fremtid. Vårt mål har vært å gi et analytisk og realistisk blikk på utviklingen i matsystemet. 

Avgrensninger

Det norske matsystemet er en stor oppgave å gi seg i kast med. Vi har derfor gjort noen avgrensninger.

Dette prosjektet er mer grønt enn blått og har lagt vekt mer på primærleddet enn de øvrige delene i verdisirkelen.

Workshop om nye teknologier

Workshop 1: Hvordan vil digitalisering påvirke matsystemet frem mot 2035

Arrangør: Rethink Food og Digital Norway

Sted: Sentralen, Oslo

Deltakere: 

Anja Løkken Stokke, NCE Heidner Biocluster
Knut Mostue, UN Global Compact Norge
Edvard Pedersen, BioDigSirk
Christoffer Fremstad, TINE
Eirik Andreassen, Digital Norway
Espen Sundt, Felleskjøpet Agri
Kirsti Greiff, Sintef Ocean
Marion O’Farrell, Sintef Digital
Torkel Randem, Mimiro
Turi Pettersen, ODA
Kristin Ødegård Rendalen, Geno
Solveig Øvereng Larssen, student/intern Rethink Food
Ola Hedstein, Rethink Food
Siv Heimdal, Rethink Food, fasilitator
Åge Klepp, Rethink Food, fasilitator

Dokument

Faktaark (sendt ut i forkant av workshopen)

Oppsummering fra workshopen

Workshop 2: Hvordan vil FoodTech påvirke matsystemet frem mot 2035

Arrangør: Rethink Food

Sted: Ås, Nofimas lokaler

Deltakere: 

Sissel Beate Rønning, Nofima
Jens Petter Wold, Nofima
Annette Fagerlund, Nofima
Elin Andersen, Ard Innovation
Bob van Oort, Cicero
Ellen Bruzelius Backer, sekretariatet for Klimautvalget 2050
Marije Oostindjer, Norilia
Heidi Alvestrand, Norilia
Ane- Guro Danielsen, Nortura
Hanne Mette Dyrlie Kristensen, The Life Science Center
Madelaine Norström, Veterinærinstituttet
Arne Bardalen, Nibio
Annette Forss, Aker Biomarine
Anette Moldestad, Orkla
Elise Sæle Dahle, NCE Seafood Innovation
Mona Rønning, student NMBU
Maren Snøve, student NMBU
Birgitte Mathisen Brønnick, student NMBU
Jon Werner Nilsen, student NMBU
August Aalstad, student NMBU
Solveig Øvereng Larssen, student/intern Rethink Food
Siv Heimdal, Rethink Food (fasilitator)
Åge Klepp, Rethink Food (fasilitator)

Dokument: 

Faktaark (sendt ut i forkant av workshopen)

Oppsummering fra workshopen

Workshop 3: Hvordan vil BioTech påvirke matsystemet frem mot 2035

Arrangør: Rethink Food og NCE Heidner Biocluster

Sted: Biohuset, Hamar

Deltakere: 

Sigrid Bratlie, NCE Heidner Biocluster
Eli Grindflek, Norsvin
Janez Jenko, Geno
Elisabeth Kommisrud, Spermvital
Rob Wilson, Høgskolen i Innlandet
Wenche Johansen, Høgskolen i Innlandet
Marit Sletmoen, Høgskolen i Innlandet
Tage Thorstensen, Nibio
Muath Alsheikh, Graminor
Sigbjørn Gregusson, Biobank
Lars Roar Holthe, Hoff
Sigbjørn Lien, NMBU
Marije Oostindjer, Norilia
Berit Nordvi, TINE
Solveig Øvereng Larssen, NMBU/intern Rethink Food
Siv Heimdal, Rethink Food, fasilitator
Åge Klepp, Rethink Food, fasilitator

Dokumenter:

Faktark (sendt ut i forkant av workshopen)

Oppsummering fra workshopen

Workshop 4: Hvordan vil AgTech påvirke matsystemet frem mot 2035

Arrangør: Rethink Food og Sintef

Sted: Trondheim, Sintef Oceans lokaler

Deltakere: 

Kristiane Haug, Klosser/AgriFoodTech-landslaget
Torill Mevik, Innovasjon Norge
Attila Haugen, Biodrone
Bent Ingar Fuglu, bonde
Åslaug Hennissen, Agritech cluster
Aslaug Rustad, Agritech cluster
Einar Vastveit, Agrosense
Øystein Jørem, Yara
Atle S. Kverneland, TKS Agri
Lars Jakob Galåen, bonde
Marit Aursand, Sintef
Erlend Indergård, Sintef
Marianne Mertz, Sintef
Richard Moore, Sintef
Yngve Larring, Sintef
Tore Kolås, Sintef
Aleksander Lillienskiold, Sintef
Sigurd Sannan, Sintef
Morten Bondø, Sintef 
Solveig Øvereng Larssen, student/intern Rethink Food
Ola Hedstein, Rethink Food
Siv Heimdal, Rethink Food, fasilitator

Åge Klepp, Rethink Food, fasilitator

Dokument: 

Faktark (sendt ut i forkant av workshopen)

Oppsummering fra workshopen

Intervju

Eirik Selmer-Olsen, leder Metan-Hub, TINE
Torill Moseng, administrerende direktør, Veterinærinstituttet
Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet
Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør, Mattilsynet
Vidar Skagestad, direktør, Norges forskningsråd
Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og myndighetskontakt, NorgesGruppen
Turi Regine Pettersen, leder bærekraft, ODA
Olav Eik-Nes, administrerende direktør, Norsvin
Grete Sønsteby, gründer, N2 Applied
Nils Olve Gillund, styreleder, Gartnerhallen
Kristin Malonæs, administrerende direktør, Geno
Ellen Altenborg, universitetslektor, NMBU
Antje Gonera, seniorforsker, Nofima

Intervjuene ga oss inspirasjon, verdifull innsikt og nyttige perspektiv på hvordan det norske matsystemet kan utvikle seg. Ingen av intervjuobjektene er sitert i rapporten og de hefter på ingen måte ved analyser og konklusjoner i rapporten. 

Vi brukte den samme intervjuguiden på alle som ble intervjuet. 

I tillegg har vi innhentet innspill fra fagfolk på enkelte tema. 

Vi i Rethink Food sender en stor takk til alle som har bidratt med gode og konstruktive innspill til matsystemet 2035. Dere skal vite at det har vært til stor hjelp!