Det norske matsystemet i 2035

Sammen med Stiftelsen Teknologiformidling kartlegger vi hvordan det norske matsystemet vil se ut i 2035. Hva spiser vi, hva produserer vi og hvordan vil verdisirkelen for mat se ut om 12 år?

13. februar 2023

Tror du insekter vil være en del av hverdagskosten for nordmenn i 2035?

Hva med kjøtt dyrket frem i et laboratorium eller grønnsaker som aldri har vært i nærheten av jord? 

Har vi sluttet å gå i butikken og spiser bare take away? Eller bestiller vi maten direkte av bonden?

Slike spørsmål har vi stilt, og mange flere, for å kartlegge hvordan det norske matsystemet vil se ut i 2035. 

En kvalifisert gjetning om fremtidens matsystem

I samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling prøver vi å gjøre en kvalifisert gjetning om hvordan teknologi vil påvirke hvordan verden vil se ut om 12 år. 

Målet er at kartleggingen skal være nyttig for norske bedrifter og organisasjoner innen verdisirkelen for mat å få et godt grunnlag for strategiske valg i tiden som kommer. 

Det vi skal undersøke er 

  • Hva spiser nordmenn i 2035?
  • Hvordan produseres maten i 2035?
  • Hvordan ser verdisirkelen for mat ut i 2035?

Rapporter og analysenotat

Så langt har prosjektet resultert i disse publikasjonene:

I løpet av høsten vil vi legge frem et analysenotat om trendbeskrivelser, en kartlegging av det norske matsystemet i 2035 og våre anbefalinger til norske beslutningstakere.

Mange faktorer vil påvirke matsystemet om få år

I 2035 er det fem år siden målene i Parisavtalen, biodiversitetsmålene og FNs bærekraftsmål skal ha blitt nådd. 

Flere av målene i EUs Farm to Fork har også deadline innen 2030. 

Samtidig vil vi bli flere mennesker og klimaendringene vil påvirke vår evne til å produsere mat.

Ny, banebrytende teknologi er under utvikling og kan bidra til å løse mange av de utfordringene vi står overfor.

Vi skal kartlegge hvordan alt dette vil påvirke matsystemene og markedet for mat. 

Metode

For å få et godt kunnskapsgrunnlag til våre kvalifiserte gjetninger har vi benyttet oss av flere metoder.

Vi har gjennomført omtrent 20 intervjuer med beslutningstakere i det norske matsystemet fra jord til bord.

Vi har gjennomført fire workshops med eksperter på teknologiene agtech, digitech, foodtech og biotech.

Vi har også gjennomført et omfattende litteraturstudie og lest mange rapporter, analyser, fremtidsscenarioer og bøker.