Teknologi fra romfart, olje og gass kan øke matproduksjonen

Hvorfor finne opp hjulet på nytt? Å overføre teknologi fra en næring til en annen er vinn-vinn. Rethink Food har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling til et prosjekt som skal overføre ny teknologi fra romfart, subsea og olje og gass til norsk frukt- og grøntnæring.

6. mai 2024

Skal vi løse matsystemenes utfordringer trenger vi ny teknologi.

Eller, vi trenger å ta i bruk teknologi som allerede finnes. 

Norge har mange sterke teknologimiljøer innen olje og gass, subsea og romfart.

Vår teori er at mye av teknologien som utvikles i disse næringene lett kan overføres til matproduksjonen.  

Det finnes eksempler på hvordan teknologi utviklet til et formål tilfeldigvis har vist seg å være nyttig et annet sted: 

Ulike barn må leke mer med hverandre 

Selv om teknologiene finnes og mange av løsningene har vært i bruk i en bransje i lang tid, er det likevel ingen garanti for at andre næringer plukker den opp. 

Årsaken er banal: Like barn leker best. 

Siden folk i petroleumsnæringen helst prater med andre folk i petroleumsnæringen, forblir “deres” teknologiske løsninger lite kjent. 

På samme måte forblir teknologi utviklet for landbruket lite kjent utenfor landbruket. 

Rethink Food har nå fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling til å få ulike barn leke med hverandre. 

Vi trenger ny teknologi for å produsere mer mat på mindre areal  

Formålet med prosjektet er å løse bærekraftsutfordringer i matproduksjon, nasjonalt og internasjonalt. 

For å produsere mer mat på mindre areal, trengs nye teknologiske løsninger.  

Prosjektet vil tilrettelegge for teknologioverføring fra petroleum, subsea eller romfart til nye og gamle aktører i norsk grøntnæring. 

I tillegg vil prosjektet omfatte en mentorordning for AgTech-bedrifter med liten innsikt i matbransjens politiske og regulatoriske forhold.

Mer norsk frukt, bær og grønnsaker, takk.

I dette prosjektet skal vi konsentrere oss om den delen av matnæringa som produserer frukt, bær og grønnsaker. 

Få vil merke klimaendringer like hardt som produsenter av grønnsaker, frukt og bær. 

For å møte disse utfordringene trenger denne bransjen nye løsninger som både gjør det mulig å styre ytre påvirkning fra miljøet, og samtidig kontrollere produksjonens påvirkning på miljøet. 

Grøntnæringa er en konkurranseutsatt næring, men også en av få norske matnæringer med reelt vekstpotensial. 

Store deler av næringen er teknologiorientert og moden til å teste ideer og ta i bruk nye løsninger. Det gjør grøntnæringen til en god match for agritech-selskaper og teknologiselskaper fra andre sektorer.  

Det er også et poeng at teknologi som passer norsk grøntnæring, som oftest vil være egnet for lignende produksjoner i andre land. Eksportpotensialet for nye teknologisk løsninger er reelt. 

Hva er en transfercamp?

Prosjektet skal bestå av to innovasjonscamper hvor bedrifter som ikke kjenner hverandre fra før, skal jobbe sammen i intensive workshoper.  

Campene skal resultere i konkrete samarbeidsprosjekt mellom representanter fra petroleum-, subsea- og romfartsnæringene og bedrifter i grøntnæringen.

Vi kaller det derfor for transfercamp.

Tema for de to campene er automasjon og robotikk og helårsproduksjon av frukt og grønt i Norge.

Om Stiftelsen teknologiformidling

Prosjektet er støttet Stiftelsen Teknologiformidling.

Stiftelsen støtter kunnskapsformidling med vekt på fremtidsrettet teknologiutvikling til små og mellomstore bedrifter. 

Rethink Food og stiftelsen har samarbeidet om flere prosjekter.

Både Agtech ut av startgropa og det norske matsystemet i 2035 har handlet om hvordan små og mellomstore bedrifter innen norsk matindustri kan få et teknologiløft.

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med Ola Hedstein på ola@rethinkfood.no eller Åge Klepp på age@rethinkfood.no

Bilde er en illustrasjon laget av Dall-E