Rethink Food søker teknologibedrifter til mentorordning 

Skal vi løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor trenger vi ny teknologi. Rethink Food har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling til å hjelpe agtech-selskaper oppnå sine mål.

29. april 2024

Har du en løsning som er helt genial, men ingen svarer deg på telefon eller epost? 

Står du overfor et vanskelig valg om hvilket marked dere skal satse på?

Har dere blitt en kasteball mellom ulike avdelinger i Mattilsynet?   

Rethink Food søker agtechselskaper som har behov for rådgivning innen strategi, ledelse, kommunikasjon, markedsføring eller trenger nettverk. 

Vi ønsker å hjelpe agtech-bedrifter komme seg et stykke videre i sine utfordringer med å tilby 5 timer gratis rådgivningstimer. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Folka i Rethink Food er ikke utviklere eller teknologer. Vi kan ikke hjelpe deg med koding eller tekniske systemer. 

Det vi kan hjelpe deg med er strategiske spørsmål, nettverk eller rådgivning innen markedsføring og kommunikasjon. 

Vi kan hjelpe deg finne svar på: 

  • Hvordan kan vi komme i kontakt med de riktige folka?
  • Har vi den rette pitchen? 
  • Hvordan endre eller få unntak fra regelverk?
  • Har vi satset på riktig marked? 
  • Hvordan skal vi nå frem til kundene våre? 

Hvem kan delta?

Alle selskap som utvikler, leverer eller tilbyr en teknologitjeneste som bidrar til å styrke konkurransekraften og bærekraften i det norske matsystemet kan delta. 

Selskaper som er nysgjerrige på om deres teknologi er relevant for matindustrien, oppfordres til å søke. 

Hvem er Rethink Food? 

Vi i Rethink Food har 30 års erfaring fra norsk matindustri. Vi har fulgt teknologiutviklingen tett og har et bredt nettverk i norsk agritechmiljø. 

Nylig har vi kartlagt det norske matsystemet i 2035. Vi vet hvilke behov næringa vil ha i tiden som kommer. 

Vi kjenner virkemiddelapparatet godt og har et godt samarbeid med nasjonale og regionale tjenester. Om vi ikke kan hjelpe deg selv, kan vi raskt sette deg i kontakt med noen som kan. 

Hvordan fungerer mentorordningen? 

Hvert selskap får tilgang på fem timer gratis rådgivning hver. Fem timer vil ikke revolusjonere selskapet og måten dere jobber på, men vi håper vi kan hjelpe dere med å svare på noen strategiske spørsmål eller løse noen konkrete utfordringer. 

Det er også lov å være usikker på hva du egentlig trenger hjelp med. Vi kan finne ut sammen hva vi skal prioritere. 

Første rådgivningstime vil vi bli kjent med dere og hvilke behov dere har her og nå. Basert på samtalen vil vi komme med tydelige råd for de resterende timene.  

Hvorfor mentorordning? 

Rethink Food har laget 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon. Prinsipp nummer 9 handler om at vi må fremelske ny teknologi. 

Ny teknologi er ikke en magisk løsning i seg selv. Vi trenger selskaper som utvikler teknologien og gjør den salgbar. Vi trenger noen som foredler, forbedrer og selger denne teknologien. Da trenger vi kompetente teknologiselskaper. 

Stiftelsen Teknologiformidling jobber for å fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Vil du bli med på mentorordningen?