Hva er EUs Farm to Fork-strategi?

EU har store ambisjoner om å sette gullstandaren for bærekraftig matproduksjon med sin Farm to Fork-strategi. Men, hva går denne matstrategien egentlig ut på?

3. mai 2022

Europakommisjonen har lagt frem en svært ambisiøs strategi for et helt nytt matsystem.

Visepresident i Europakommisjonen, Frans Timmermanns, kaller det “gullstandaren” for bærekraftig matproduksjon i verden. 

Strategien er en viktig del av EUs Green Deal. 

Overordnet skal matstrategien bidra til å redusere utslipp fra klimagasser fra jordbruket, men også sunnere mat, bedre dyrevelferd og mer rettferdig konkurranse er viktige målsetninger. 

EUs Farm to Fork-strategi sitt viktigste formål er å styrke konkurransekraften til de europeiske matprodusentene. 

EU har skjønt at lønnsomhet er en forutsetning for å lykkes med en bærekraftig omstilling av hvordan maten produseres.

Farm to Fork har fem overordnede mål

EUs Farm to Fork-strategi har fem overordnede mål:

  • Alle europeere skal ha tilgang til sunn, rimelig og bærekraftig mat
  • Motvirke klimaendringer
  • Beskytte miljøet og biodiversiteten
  • Rettferdig økonomisk matsystem i verdikjeden
  • Øke andelen økologisk matproduksjon

For å nå målene har Europakommisjonen foreslått noen konkrete tiltak: 

  • Redusere bruken av plantevernmidler med 50 prosent
  • Gjødselbruken skal reduseres med 20 prosent
  • Redusere bruken av antibiotika og medisiner i matproduksjonen med 50 prosent
  • Revidere regelverket for dyrevelferd
  • Nye merkeordninger for dyrevelferd, bærekraft og helse 

Detaljene om hvordan disse målene skal implementeres er det fremdeles mye debatt om.

Les mer: EU setter maten i sentrum for et grønt skifte