EU setter maten i sentrum for et grønt skifte 

EU har store ambisjoner om å sette gullstandaren for bærekraftig matproduksjon med sin Farm to Fork-strategi. Hvorfor skal vi, som et av verdens mest bærekraftige matproduserende land, vente på EU?

14. september 2021

EU har virkelig tatt innover seg hvilke utfordringer vi som globalt samfunn står overfor. 

Frans Timmermanns, visepresident i Europakommisjonen, har flere ganger uttalt at hvis ikke EU endrer hvordan de produserer maten sin på, vil de ødelegge jordkloden. 

Europakommisjonen har derfor lagt frem en svært ambisiøs strategi for et helt nytt matsystem. Timmermanns kaller det “gullstandaren” for bærekraftig matproduksjon i verden. Strategien er en viktig del av EUs Green Deal. 

Overordnet skal matstrategien bidra til å redusere utslipp fra klimagasser fra jordbruket, men også sunnere mat, bedre dyrevelferd og mer rettferdig konkurranse. 

Strategiens viktigste formål er å styrke konkurransekraften til de europeiske matprodusentene. Lønnsomhet er en forutsetning for å lykkes med en bærekraftig omstilling av hvordan maten produseres.

EU tar forbrukernes ønsker om bærekraftig mat på alvor  

EU har skjønt at fremtidens forbrukere ønsker seg mer enn bare velsmakende mat. De vil at maten skal være produsert bærekraftig. 

Fremtidens forbrukere ønsker at maten skal bidra til å redusere klimaendringer, øke biologisk mangfold, at dyrene skal ha det bra og bøndene få sin rettmessige andel. I tillegg skal den være sunn og god å spise. 

Les mer: Dagens politiske system spenner beina under to av våre fremtidsnæringer

I Norge er vi eksperter på å utnytte matarealet vi har tilgjengelig  

Norge ligger langt fremme i bærekraftig matproduksjon. Utslippene er lave, medisin og plantevernmiddelbruken er lav og dyrene har det bra. 

Det betyr ikke at vi ikke har forbedringspunkter. Norge må som alle land utvikle mer sirkulære verdikjeder og fornye og forbedre jordkvaliteten og beitene, men vi har et av de beste utgangspunktene for å få til det

Det som gjør at vi ligger så langt fremme handler om hvordan vi velger å utnytte ressursene våre. Den norske knappheten på god matjord har har gjort oss gode på å bruke den jorda vi har, og gode til å bruke gresset til å lage mat. Kulturlandskapet er lagd av sau, geit og ku med fire mager som omdanner gress til proteiner og fett.

Les mer: Rethink Food inngår samarbeid med S-Food

Norge må ikke vente på EU når vi har mange av svarene selv  

Svaret på hvordan den norske matpolitikken må utformes ligger ikke i EUs forordninger og direktiver alene. Vi kan imidlertid ende der om vi ikke lager en matpolitikk som handler om mer enn de årlige jordbruksforhandlingene og rapportering på klimaavtalen med EU. Vi trenger en matpolitikk som handler om mat og verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser til lands og havs. 

Hvorfor skal norske forbrukere, bønder, fiskere og industriarbeidere sitte å vente på at EU etablerer den globale gullstandarden for bærekraftig matproduksjon? Vi må selv utvikle våre fornybare ressurser til ny og større verdiskaping samt framtidige arbeidsplasser.

Strengt tatt burde vi med vårt utgangspunkt i Norge tilbudt EU hjelp til å utforme et mer bærekraftig matsystem i takt med naturen og landenes lokale ressursgrunnlag. Dette burde vært en tema i årets valgkamp, men vi har i det minste kommet dit hvor framtiden skal bygges på mer enn olje og gass.

Les mer: Klimakrisen tvinger frem en global matdugnad

FAKTA OM FARM TO FORK: 

Strategien har fem overordnede mål: 

  • Alle europeere skal ha tilgang til sunn, rimelig og bærekraftig mat
  • Motvirke klimaendringer
  • Beskytte miljøet og biodiversiteten
  • Rettferdig økonomisk matsystem i verdikjeden
  • Øke andelen økologisk matproduksjon

For å nå målene har Europakommisjonen foreslått noen konkrete tiltak: 

  • Bruken av plantevernmidler skal reduseres med 50 prosent
  • Redusere gjødselbruken med 20 prosent
  • Redusere bruken av antibiotika og medisiner i matproduksjonen med 50 prosent
  • Revidere regelverket for dyrevelferd
  • Nye merkeordninger for dyrevelferd, bærekraft og helse