Dagens politiske system spenner beina under to av våre fremtidsnæringer

Dagens politiske system legger opp til at Norge aldri vil kunne ta ut sitt fulle potensiale som matproduserende nasjon. Skal vi utnytte mulighetene som ligger i bærekraftig, sunn og ren norsk mat må vi tenke nytt om matpolitikken. Det er på tide med en langsiktig blågrønn matmelding!

2. september 2021

Er det ikke litt rart at vi i Norge har et “matdepartement” som ikke omfatter den største norske matproduksjonen? Altså, sjømat. 

I dag lever landbruket og sjømatnæringen i hver sine parallelle universer – både politisk og regulatorisk. Det får noen uønskede konsekvenser som begge næringene lider under. 

I stedet for at disse næringene kan bygge opp under hverandres felles muligheter settes de opp mot hverandre og tvinges til å spenne beina for hverandre. 

Seneste eksempel var under Brexitforhandlingene hvor blått og grønt igjen ble motstandere: Landbruket vant, sjømatnæringen tapte. 

Dette gjør at vi aldri får tatt ut det enorme potensiale som ligger i Norge som en matproduserende nasjon basert på sunn, ren og bærekraftig mat.

Forutsetningene for matproduksjon i verden vil endres dramatisk 

Potensialet for Norge som matproduserende nasjon er enormt! Om ikke lenge kommer verden til å se ganske annerledes ut. Det vil også endre forutsetningene for Norge som matproduserende nasjon. 

Matarealene i verden blir mindre. Vannmangelen vil øke. Menneskene blir flere. Klimaendringer vil sette mange lands evne til å produsere mat under press. 

I norske fjorder, fjell og beitemark ligger det mye uforløst potensiale til å produsere mer av det verden vil etterspørre: Ren, sunn og bærekraftig produsert mat. 

Les mer: Derfor setter Rethink Food antibiotikaresistens på agendaen med en internasjonal kampanjekoalisjon

Norge kan bli et nisjeland på ren og bærekraftig mat 

Vi er bare 5 millioner nordmenn i dette landet og vi kan ikke spise opp all den fisk og kjøtt som vi har mulighet til å produsere. Det er meningsløst at det norske potensialet for produksjon av kjøtt skal begrenses til den mengden som kun kan omsettes i det norske markedet. 

Kjøtt fra Norge vil aldri bli billigst, men det kan virkelig treffe på et kvalitetselement som etterspør bærekraftig produsert mat. Norge er et nisjeland på ren mat. Vi har sunne og friske dyr med lite medisinbruk. Vi har ren natur og rent vann. 

Det er ti ganger så mange milliardærer i verden som det er innbyggere i Norge. Mulighetene for at Norge kan bli et matproduserende land av førsteklasses spesialiteter og nisjeprodukter er enorme. Vi snakker verdiskaping på mange milliarder kroner. 

Klimaendringene truer den globale matproduksjonen

Ekstremværet som kommer som en følge av klimaendringer viser også at det er behov for å tenke nytt om norsk matsikkerhet og forsyningssikkerhet. Det bekreftes i en ny rapport fra NIBIO

Til nå har det vært en etablert sannhet at norsk matvareberedskap står stødig på internasjonale handelsavtaler og tilgang på import dersom kortvarige kriser skulle oppstå. Så enkelt er det ikke lenger. 

Det hjelper ikke med all verdens penger og finforhandlede avtaler hvis det faktisk ikke er nok mat å få kjøpt. 

Vi må tenke like strategisk på mat som på energi

For å ta ut potensiale trenger vi langsiktig og strategisk matpolitikk som tar potensiale i både blå og grønn sektor på alvor. 

Vi har lykkes i energisektoren fordi vi har utviklet god politikk på området. Dagens system, med årlige jordbruksforhandlinger og et kvotesystem for sjømatsektoren fungerer dårlig som strategisk grunnlag. 

Skal vi løfte begge næringene og ta ut det enorme potensiale som ligger i de begge må vi tenke nytt. Vi trenger en samordnet matpolitikk og konkret næringspolitikk for å maksimere verdiskapingen fra de fornybare biologiske ressursene fra jord, hav og skog.