Antibiotikakampanjen setter antibiotikaresistens på dagsorden

Sammen med en rekke andre norske organisasjoner har Rethink Food tatt initiativ til en internasjonal kampanjekoalisjon for å bremse veksten av antibiotikaresistente bakterier.

7. juni 2021

Så langt (april 2021) har koronapandemien tatt livet av 3 millioner mennesker globalt. Hvis vi ikke tar grep for å stoppe antibiotikaresistente bakterier vil 10 millioner mennesker kunne dø årlig. Vanlige, “urfarlige” infeksjoner kan bli dødelige. 

Vi har ikke noe valg – vi må stoppe utviklingen av resistente bakterier! 

Sammen med flere organisasjoner har vi derfor tatt initiativ til en internasjonal koalisjonskampanje for å hindre antibiotikaresistens.

Les mer på Antibiotikakampanjen.no

Hva er antibiotikaresistente bakterier og hvorfor har de oppstått? 

Resistente bakterier er bakterier som ikke dør ved en antibiotikakur.

Det betyr at infeksjonssykdommer, som vi i dag behandler med noen tabletter, kan bli umulig å behandle. Flere typer kreftbehandling vil ikke lenger ha noen effekt. Det vil også bli vanskelig å gjennomføre helt vanlige operasjoner. 

Årsaken til at bakteriene har utviklet en resistens mot anbitiotika er overforbruk – i humanmedisinen, i fisk- og husdyrproduksjon og miljøforurensing. 

I Norge har vi vært flinke til å redusere bruken av antibiotika i både humanmedisin og fisk – og husdyrproduksjon. I mange andre land deles antibiotika ut som drops. 

Les mer: Hva er egentlig antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens må stoppes av et internasjonalt regelverk 

Forskerne har ropt varsku i flere tiår. Antibiotikaresistens er en varslet trussel. 

Men, vi klarer ikke stoppe utviklingen med mindre alle verdens land jobber sammen og misbruk ansvarliggjøres. Ingen land kan alene bekjempe utviklingen av antibiotikaresistens.

Rethink Food mener vi må se på antibiotika som en felles ressurs for mennesker og dyr som må vernes og forvaltes av et internasjonalt forpliktende regelverk. 

Les mer: En global helse – helsa til folk, dyr, jord og planter henger sammen

Et bredt folkelig engasjement gjør at politikerne må ta grep 

De siste 10 året har antibiotikaresistens kommet på den internasjonale dagsorden. Det gjøres stadig mer, men det er ikke nok. Mange land henger etter og det har ingen konsekvens å fortsette med dårlig praksis.  

Helsenæringen, veterinærene, matprodusentene og farmasiindustrien – alle må stå sammen. 

Hvis vi lykkes med et folkelig krav fra det internasjonale sivilsamfunnet har ikke verdens politikere noe valg – de må ta grep! 

Bærekraftig matproduksjon må belønnes i markedene 

Overforbruken av antibiotika i den globale matproduksjonen er et av de sikreste bevisene på at dagens matsystemer ikke funker! Det er en alvorlig systemsvikt når en allmenn felles ressurs som antibiotika sløses bort ukritisk i jakten på billigst mulig mat.

I dag lønner det seg å bruke antibiotika i matproduksjonen fremfor å holde dyrene friske. Vi mener produsenter som bruker lite medisiner innen havbruk og landbruk må få et økonomisk fortrinn – ikke tape i markedene! 

Økonomisk gevinst for bærekraftig matproduksjon vil være den mest effektive måten å sikre globalt forsvarlig bruk av antibiotika til behandling av dyr. 

Et bærekraftig matsystem må ta utgangspunkt i at vi har en global helse som omfatter både dyr og mennesker. Maten vil aldri bli bærekraftig hvis det lønner seg å misbruke antibiotika i matproduksjonen til lands og til havs. 

Derfor har vi tatt initiativ til en internasjonal kampanjekoalisjon. Vi gleder oss til å fortelle mer om hvordan dette arbeidet utarbeider seg.