Rethink Food inngår samarbeid med S-FOOD

Skal vi nå bærekraftsmålene må alle jobbe sammen. S-FOOD er et nasjonalt nettverk for mat og bærekraft og derfor en naturlig samarbeidspartner for Rethink Food.

6. september 2021

Vi står overfor massive globale utfordringer som ingen aktør klarer å løse på egenhånd. Det er derfor viktig at vi evner å samarbeide i klynger og nettverk. Rethink Food har derfor blitt med i Norges nyeste nettverk for mat og bærekraft, S-FOOD. 

Nettverket ble etablert i 2020 og har allerede noen av Norges største bedrifter og forskningsaktører som medlemmer. Medlemmene i nettverket er langs hele verdisirkelen for mat i Norge. 

De omtaler seg selv som en handlingstank, fremfor en tenketank. Det liker vi! 

Økt matproduksjon på bærekraftige produksjonsmetoder, tap av biologisk mangfold og klimakrise trenger nettopp handling. 

Rethink Food holder innlegg på S-FOOD-samlingen 

7. september arrangerer S-FOOD en av fire årlige samlinger for medlemmene. Temaet denne gangen er sjømatnæringen, hvor statssekretær for fiskeri- og sjømatministeren Trine Danielsen skal delta. 

Rethink Food er bedt om å holde innlegg om våre 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon i Norge

Vi gleder oss til å diskutere prinsippene med noen av Norges største bedrifter og forskningsaktører. Vi håper på gode diskusjoner som kan forbedre prinsippene. 

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon

FAKTA om S-FOOD 

S-FOOD ble etablert av Sustainability Hub Norway, som jobber med bærekraftig omstilling av hele det norske næringslivet, i samarbeid med ASIA Aker Brygge og flere sentrale aktører.