Salmon Group inngår samarbeidsavtale med Rethink Food

Både fisk og kjøtt er mat. Det er på høy tid å se de to matproduserende næringene i sammenheng. Derfor inngår Salmon Group og Rethink Food en samarbeidsavtale.

16. oktober 2023

Skal vi produsere nok, sunn og trygg mat må blå og grønn sektor lære av hverandre og utnytte hverandres sterke sider. 

– Både blå og grønn sektor er to matproduserende næringer som begge sitter på høy kompetanse og råvarer i verdensklasse. Skal vi utnytte potensiale i begge næringene må vi jobbe sammen, sier administrerende direktør i Salmon Group, Jan Olav Langeland. 

Det må lønne seg å gjøre endringer for bedre matproduksjon  

Kravene fra både forbrukere og myndigheter for å drive god matproduksjon blir stadig strengere. Begge næringer opplever press på klima og dyrevelferd. 

– Det er et stort behov for å utvikle nye produksjonsmetoder i produksjonen av mat og ta i bruk ny teknologi. Begge sektorer sliter med at det ikke lønner seg å ta i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder. Dette vil vi jobbe for å endre, sier partner i Rethink Food, Ola Hedstein. 

Begge næringer har gode matprodukter som er attraktivt på det internasjonale markedet. Der har blå sektor kommet et stykke lenger enn grønn sektor. 

– For både å utvikle produksjonen og utnytte mulighetene i eksportmarkedet så er samarbeid nøkkelen til suksess, sier Hedstein.

Fra venstre: Administrerende direktør i Salmon Group, Jan Olav Langeland, partner i Rethink Food Åge Klepp, kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group, Hanna Dåvøy Rørtveit og partner i Rethink Food, Ola Hedstein.

Ønsker å skape positiv endring  

Samarbeidet starter i oktober og begge parter har store forventninger om å skape positive endringer. 

– Vi opplever at Rethink Food tenker nytt og har et verdigrunnlag som inspirerer og utfordrer, sier Langeland. 

Partnerne i Rethink Food har over lang tid fulgt med på Salmon Group og har hatt de øverst på ønskelista som en samarbeidspartner på blå side.

– Vi mener Salmon Group er en spydspiss i havbrukssektoren. De er troverdige i arbeidet med å skape bedre produksjonsmetoder fra havbrukssiden, avslutter Hedstein. 

Les mer om samarbeidsavtaler med Rethink Food her

Om Salmon Group

Salmon Group er et nettverk for små og mellomstore, lokaleide selskap i havbruksnæringen som produserer laks og ørret i Norge. Vi har aksjonærer langs hele kysten og administrasjonen er i Bergen.   

Salmon Group har som hovedoppgave å sikre aksjonærene best mulige drifts- og rammevilkår. Dette skjer gjennom innkjøpsavtaler der aksjonærene samlet oppnår stordriftsfordeler. I tillegg jobber administrasjonen kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt.

Salmon Group-nettverket representerer en vesentlig del av produksjonsvolumet av ørret og laks i Norge. Den samlede produksjon av laks og ørret i SG-nettverket er på nærmere 200 000 tonn, mens samlet smoltproduksjon er på over 60 millioner smolt. Totalt omsatte selskapene i Salmon Group for over NOK 15,8 milliarder i 2022.