Felleskjøpet Rogaland Agder inngår samarbeidsavtale med Rethink Food

Felleskjøpet Rogaland Agder har vært en viktig støttespiller til Rethink Food siden oppstarten. Nå inngår de en samarbeidsavtale med Rethink Food for å styrke arbeidet med et bærekraftig, norsk matsystem.

26. april 2023

Felleskjøpet Rogaland Agder produserer og selger viktige innsatsfaktorer til bonden og er eid av 8000 bønder i Rogaland, Agder og sørlige Vestland.

– Vi er veldig glade for støtten vi har fått fra Felleskjøpet Rogaland Agder siden starten. De er en viktig aktør i norsk landbruk og deres støtte har betydd mye for oss. Vi er svært glade for denne samarbeidsavtalen, sier partner i Rethink Food, Ola Hedstein. 

Bærekraft er viktig for den norske bonden  

Bærekraft er en viktig strategisk satsing for Felleskjøpet Rogaland Agder.

I løpet av de siste årene har de utarbeidet en forretningsstrategi rundt sirkulære forretningskonsepter og opprettet en bærekraftsgruppe. 

– Bærekraft betyr å drive jordbruksvirksomhet på en måte som sikrer produktivitet og økonomisk lønnsomhet. Det handler om langt mer enn CO2. Det handler om å ta hensyn til økonomi, miljø og samfunn, sier administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder, Per Harald Vabø. 

Rethink Food er en annerledes aktør 

I samarbeidet med Rethink Food ønsker Felleskjøpet Rogaland Agder å løfte det brede bærekraftperspektivet. I tillegg til å samarbeide om tema som karbonbinding og jordhelse, kostholdsråd og hvordan matsystemet vil utvikle seg de kommende årene. 

– Bonden har mange utfordringer i dag, alt fra klimaendringer til økonomisk press. Vi vil være en del av løsningen og støtte bonden slik at bøndene i dette landet får en bærekraftig fremtid. Da må vi følge med på utviklingen, sier Vabø. 

Direktøren er glad for at det finnes en aktør som Rethink Food. Han mener det trengs nye stemmer som kan bidra til å bredde ut landbruksdebatten slik at den blir forståelig og interessant for flere i og rundt bransjen vår. 

– På mange områder er landbruksdebatten blitt for polarisert. Vi trenger en aktør som evner å løfte blikket og tenker langsiktig, sier han. 

Les mer om samarbeidsavtaler med Rethink Food og om våre prinsipper for valg av samarbeidspartnere her