Derfor bør landbruket backe havbruket nå

Flere i landbruket kritiserer havbruket på sosiale medier etter flere negative mediesaker. Vi mener det er mer å vinne på å backe havbruket nå.

18. mars 2024

I det siste har mediene skrevet mye om havbruksnæringas utfordringer med dødelighet og skader på fisk etter lusebehandling. 

Det får forståelig nok mange til å reagere. Det er vondt å se bilder av dyr som lider, uavhengig av art. 

Havbruksnæringa har sine utfordringer. Det vet de, og det jobbes det med. Og det må de jobbe med. 

Men grønn sektor har ingenting å vinne med å helle mer bensin på bålet. 

Det er ikke et nullsumspill 

For det første, å hakke ned på havbruket nå kan slå tilbake på landbruket senere. 

Landbruket har heller ikke alt på stell. Det har ingen næringer som bruker naturen for å lage produkter og tjenester til mennesker. Spesielt næringer som jobber med dyr. 

Det er deilig å slippe å få kritikk og se noen andre stå i stormen et øyeblikk. Men det er ikke et nullsumspill. 

Det finnes ikke et gitt antall kritikk og skryt som til en hver tid skal fordeles.

Det er ikke sånn at fordi havbruksnæringa har sine svin på skogen, så glemmer storsamfunnets landbrukets utfordringer. 

Ved å backe havbruket i en vanskelig stund, er det større sjanse for at landbruket vil få samme goodwill ved neste sving. 

Havbruk og landbruk er biologiske næringer 

Å drive med biologisk produksjon vil alltid ha sine utfordringer. Det vet landbruket alt om. 

70 prosent av fisken som dør, dør på grunn av infeksjoner og skader. 

Der landbruket kan ha god kontroll på smitte i fjøs og binger, er det langt vanskeligere i en åpen mære. 

Det gjøres et stort arbeid for å holde fisken frisk. Havbruket vaksinerer all fisken sin før den settes ut i sjø. Men det finnes ikke vaksiner for alle sykdommer.

Kan landbruket bidra? 

Både landbruk og havbruk sitter på unik kompetanse på dyrehelse.

Kanskje finnes det løsninger i landbruket som kan bidra for å løse havbruksnæringas utfordringer? 

Landbruket har jobbet lenge med dyrehelse og har en unik sykdomssituasjon andre land bare kan drømme om. 

En gladnyhet fra landbruket er at det er nå 4 år siden MRSA har blitt påvist i norsk svineproduksjon.

Fremfor å rakke ned på havbruksnæringa burde landbruket se om de har løsninger som kan redusere sykdomspresset og kanskje få til nye samarbeid og forretningsmuligheter. 

Blå og grønne alliansepartnere

Ved å rakke ned på havbruksnæringa nå, så risikerer vi å få enda større kløft mellom våre to matproduserende næringer. Det er dumt fordi det er mer å vinne på å jobbe sammen. 

Havbruk og landbruk kan samarbeide om å få opp lønnsomheten i nye fôrråvarer, bruk av fiskeslam som gjødselsprodukter, markedsmuligheter internasjonalt, forskning på dyrehelse og utvikling av genteknologi – bare for å nevne noe. 

Havbruk og landbruk bør bli alliansepartnere, men det er umulig om alle broer er brent. Derfor bør landbruket backe havbruket nå.