Det er feil å oppfordre folk til å droppe fisken

De negative mediesakene om norsk havbruksnæring gjør at flere sterke stemmer oppfordrer folk til å droppe oppdrettslaksen. Det er synd, siden flere bør spise mer fisk og ikke mindre.

8. april 2024

I de siste årene har det vært skrevet mye i mediene om havbruksnæringas utfordringer med høy dødelighet. Det har fått mange til å reagere. 

Flere oppfordrer til boikott eller sier i forkakt: Jeg spiser ikke oppdrettslaks!

Rethink Food mener at å oppfordre folk til å droppe fisken er ikke veien å gå. 

Nordmenns fiskeinntak er for lite 

Pilene peker feil vei. Nordmenn spiser for lite fisk. 

Ifølge en undersøkelse fra Helsedirektoratet har forbruket av fisk og sjømat gått ned 13 prosent siden 2015. 

Det er alvorlig. Det er viktig for folkehelsa at vi spiser fisk som er fulle av omega 3 og andre sunne næringsstoffer. 

Havbruksnæringa tar dødeligheten på alvor 

Det er viktig å si fra når man ser noe man ikke liker. 

Men det er ikke sånn at havbruksnæringa ikke vet at de har utfordringer. 

Det jobbes for å utvikle nye vaksiner, helsefremmende fôr, nye metoder for lusebehandling og nye type mæresystemer. 

Havbruksnæringa er ikke èn aktør  

En annen ting er at det er forskjell på produsenter. 

Havbruksnæringa består av mange ulike aktører. Noen er store og noen er små.

Som all annen matproduksjon, er det noen aktører som gjør det bra og andre som gjør det mindre bra. 

NRK skriver om selskapet Lingalaks som kan vise til tall langt under snittet.

Det setter høyere krav til deg som forbruker å finne de aktørene som bidrar positivt og har produksjonen sin på stell. 

Krev endring, men vær litt tålmodig

Det er en generell tendens i dagens samfunn å ville forby eller boikotte ting vi ikke liker. 

Kjøtt er en klimaversting, vi må slutte med det. 

Noen bønder har brutt dyrevelferdsloven, legg ned hele næringa. 

Høy dødelighet blant noen havbruksaktører, ikke spis laks. 

Det må være rom til å feile så lenge man erkjenner feil og rydder opp. 

Oppdrettsnæringa skal merke samfunnets utålmodighet, men samtidig må samfunnet vise tålmodighet når næringa erkjenner sitt eget forbedringsbehov.

Og vi må spise mer fisk. 

Full åpenhet:

Rethink Food har en samarbeidsavtale med Salmon Group. Lingalaks er medeier i Salmon Group.