Rethink Foods prinsipper for valg av samarbeidspartnere

For å bli en samarbeidspartner av Rethink Food må du ikke ha alle bærekraftsparametre på stell, men du oppfylle noen krav.

12. oktober 2022

Rethink Food samarbeider med aktører som: 

  • ønsker en bærekraftig omstilling av dagens matsystemer 
  • stiller seg bak Rethink Foods visjon om at bærekraftig matproduksjon må lønne seg
  • stiller seg bak Rethink Foods 10 prinsipper om bærekraftig matproduksjon

Rethink Food samarbeider bare med aktører som ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling av dagens matsystemer og som ønsker å vri sine forretningsstrategier i en bærekraftig retning. 

Omstilling tar tid og vi oppmuntrer ikke bedrifter til å plumpe ut med tiltak uten at bedriften samtidig kan sørge for lønnsomhet. Uten økonomisk bærekraft, ingen reell bærekraft. 

Åpenhet og transparens er viktig for Rethink Food. Det er derfor et krav om åpne kundelister.

Ta kontakt om du har spørsmål til et samarbeid med Rethink Food!