Vil det neste Europaparlamentet skrote Farm to Fork?

The Green Deal og Farm to Fork har satt bærekraft høyt på agendaen i EU. Lekkasjer antyder nå et skifte i EUs prioriteringer.

22. mai 2024

EUs ministerråd vil i juni vedta en ny strategisk agenda for perioden 2024 til 2029.

Sist førte dette til “The Green Deal” og “Farm to Fork”. 

De siste lekkasjene i media bekrefter varslene om en vesentlig omprioritering. 

Sikkerhetspolitikk for alle penga

Nå er det ikke bærekraft, men sikkerhetspolitikk som vektlegges.

Det er de europeiske demokratiske verdiene som skal forsvares og styrkes. 

Vi lurer på hva dette vil bety for de mange prosessene som er satt i gang.

  • Vil EU fortsatt vedta et juridisk rammeverk for bærekraftig matproduksjon?
  • Vil det komme en taksonomi på landbruksområdet?
  • Vil målene for reduksjon i bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel, er de lagt i en skuff? 

Bærekraft er nesten borte EUs nye agenda

I et lekket utkast av EUs nye strategiske agenda er ordet bærekraft knapt nevnt.

Vi tror og tar for gitt at målene om reduserte klimagassutslipp og energiomstilling står fast.

Særlig fordi energiomstilling er en avgjørende del av sikkerhetspolitikken.

Det er ikke et alternativ å gjøre seg avhengig av russisk gass igjen. 

Maten, derimot, er vi mer bekymret for.

Matsikkerhet blir prioritert opp

Lekkasjene viser at matsikkerhet prioriteres. Sikkert av samme grunn som energiforsyningene.

Det er bra at EU setter matsikkerhet høyt på agendaen. Det er ikke bra å bli for avhengig av russiske råvarer i matproduksjon, heller.   

Men, om matsikkerhet skal trumfe alt og være eneste ledesnor, kan det bety mindre hårete mål på bærekraft.

En ny retning for Farm to Fork

Vi tror Farm to Fork vil ta en dreining som vektlegger en bærekraftig utvikling som trygger EUs forsyningsveier av matvarer, råvarer og innsatsfaktorer. 

Det kan innebære at EU toner ned noen av målene og setter ned tempoet.

Vi håper at det arbeides videre med å lage et juridisk rammeverk for bærekraftig matproduksjon.

Det vil være et tilbakeslag om dette ikke følges opp.

EU vil ikke bli hengende etter USA og Asia

Samtidig vet vi at EU ikke har tenkt at europas matprodusenter skal bli utkonkurrert i sitt hjemmemarked.

Særlig ikke av importerte matvarer som er produsert på dårligere standarder enn de EU setter. 

I USA har president Biden investert mye penger inn i utvikling av klima- og miljøteknologi og innovasjon.

Vi tror EU neppe vil stå igjen på perrongen når effekten av de investeringene skyter fart. 

Vi tror EU vil åpne for en liberal regulering av genteknologi. Det vil bli for risikofylt å bli hengende etter på dette feltet. 

EU-valget vil påvirke det norske matsystemet

EU har vært en drivende motor i å få fortgang på omstillingen som matsystem skal og må gjennomgå. 

Om ikke EUs parlamentsvalg er like avgjørende og dramatisk som presidentvalget i USA, så vil disse valgene si mye om hvilken retning politikken tar, og ikke minst om Europa og USA velger ulike veier. 

Og det vil få betydning for det norske matsystemet.