Rethink Food etablerer kommunikasjonsbyrå

Rethink Food går sammen med Myldring og Våren om å etablere et kommunikasjonsbyrå som retter seg mot mat- og landbruknæringa. Byrået skal hete Gjete.

17. oktober 2022

Rethink Food er en påvirkningsbedrift som jobber på vegne av vår visjon: Vi skal gjøre bærekraftig matproduksjon lønnsom. 

For å lykkes med vår visjon samarbeider vi med ulike aktører innen verdisirkelen for mat. Vi jobber sammen i prosjekter eller bistår med kunnskap, analyser og strategiske vurderinger. 

Flere tar kontakt med oss for å få få løst kommunikasjonsoppgaver av et miljø som skjønner mat og landbruk. 

Det er forståelig, da dagens informasjonssamfunn stiller høye krav til synlighet og åpenhet.

Mat- og landbruksnæringa en kompleks næring å sette seg inn i, og det er mye uklarhet omkring hva bærekraftig matproduksjon egentlig er. 

Rethink Food ønsker ikke å være et kommunikasjonsbyrå. Men, vi ønsker at aktørene innen verdisirkelen for mat skal nå ut med sine budskap.

Derfor går vi sammen med kommunikasjonsmiljøet Myldring og innovasjonsselskapet Våren for å etablere et byrå som kan ivareta behovet for mer treffsikker kommunikasjon. 

Det nye kommunikasjonsbyrået skal hete Gjete! Du kan lese mer om Gjete på www.gjete.no

Gjete skal tilby kommunikasjonstjenester som utforming av kommunikasjonsstrategi, i tillegg til innholdsproduksjon av tekst, sosiale medier, nettsider og video. 

Myldring ble etablert av Synnøve Hokholt Sagafos i 2017 og har bistått flere bedrifter innen mat og landbruk med arrangement- og kommunikasjonstjenester.

Etter Sara Skjoldnes Adams og Rethink Food-grunnlegger Siv Hatlen Heimdal kom inn på eiersiden har kundeporteføljen innen mat og landbruk vokst. Til sammen har Gjete over 15 års erfaring med å kommunisere budskap fra mat- og landbruksnæringa. 

Våren er et innovasjonsmiljø for bærekraftig vekst. Våren bygger nye selskaper og prosjekter innen jordbruk, skogbruk og matproduksjon. 

Rethink Food vil ha en eierandel på 27 prosent og vil ikke være en del av den daglige driften av Gjete.

Gjete vil basere sitt verdigrunnlag på Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Du kan besøke Gjete sin hjemmeside ved å klikke her

Har du spørsmål om Gjete kan du ta kontakt med Siv Heimdal —> siv@rethinkfood.no