Ofte stilte spørsmål om Rethink Food

Er det noe du lurer på om Rethink Food, så er du sikkert ikke den eneste. Her er en oversikt med spørsmål vi ofte får og våre svar på dem. Noen spørsmål og svar som mangler? Send inn!

12. oktober 2022

Hvordan tjener dere penger egentlig?

Vi tjener penger ved å hjelpe bedrifter med innsikt og bistå dem i å ta gode valg.

Vi inngår samarbeidsavtaler med bedrifter og organisasjoner som deler vår visjon og stiller seg bak våre 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon. Vi mottar også støtte fra stiftelser.

Vi selger foredrag og setter i gang prosjekter som bidrar til å nå vår visjon om å gjøre bærekraft lønnsomt. 

Hvorfor skal bedrifter inngå strategiske samarbeidsavtaler med dere? 

Rethink Food jobber for at bedrifter som produserer mat på en bærekraftig måte skal lykkes i markedet ved å få konkurransefordeler og dermed økt etterspørsel.

Det gjør vi ved å gi innsikt i hvordan fremtiden vil utvikle seg, gi strategiske råd og påvirke rammebetingelser, beslutningstakere og markedseiere.

Slik kan du bruke vår kompetanse til å bli et bærekraftig fyrtårn

Så, dere er en lobbyorganiasasjon? 

Ja, vi jobber med lobby. Men vi tar ikke på oss alle typer oppdrag.

Kunder vi skal gjøre lobbyoppdrag for, må stille seg bak vår visjon og våre 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Rethink Food tar ikke “skjulte” oppdrag. Bedrifter som ønsker våre tjenester må være villig til at vi informerer hvem som er oppdragsgiver til den vi skal påvirke. 

Rethink Foods prinsipper for valg av samarbeidspartnere

Okei, men hvordan jobber dere konkret for å påvirke rammebetingelser, beslutningstakere og markedseiere. 

  • Vi skriver og tenker høyt om hvordan maten kan skape bærekraftig omstilling og deler tankene i sosiale og digitale kanaler. 
  • Vi har laget 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon for å gjøre bærekraftbegrepet konkret, forståelig og relevant for norske forhold. 
  • Vi tar initiativ til prosjekter som regulerer bruken av ikke-bærekraftige innsatsfaktorer. Eksempel: Antibiotikakampanjen 
  • Vi gjør karbonlagring lønnsom ved å ta initiativ til et karbonmarked som selger karbonsertifikater 
  • Vi hjelper bedrifter og beslutningstakere se mulighetene i et bærekraftig matsystem ved å lage en matstrategi for 2030 – 2050. 

Hvem kan inngå strategisk samarbeidsavtale med Rehtink Food?

Vi samarbeider med bedrifter som deler vår visjon og som stiller seg bak våre 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon. 

Rethink Foods prinsipper for valg av samarbeidspartnere

Ja, men hvem

Oppdatert liste over alle våre samarbeidspartnere og strategiske samarbeidspartnere kan du lese her.

Hvem samarbeidere dere ikke med?

Bedrifter og organisasjoner som synes dagens matsystemer “funker bra nok” er ikke aktuell som samarbeidspartner for Rethink Food, uavhengig av størrelse på pengebok. 

Må bedrifter som samarbeider med Rethink Food ha plettfri bærekraftvandel?

Nei. Det er ingen bedrifter som har en plettfri bærekraftvandel i dagens matsystem.

Men, bedriften må ha et ønske om å bidra til omstilling og stille seg bak Rethink Foods visjon om å gjøre bærekraft lønnsom og våre 10 prinsipper om bærekraftig matproduksjon. 

Rethink Foods prinsipper for valg av samarbeidspartnere

Er ikke Rethink Food bare en form for grønnvasking som bedriftene kan bruke i sin markedsføring? 

Nei. Vi samarbeider kun med bedrifter som ønsker en bærekraftig omstilling av dagens matsystemer.

Rethink Foods prinsipper for valg av samarbeidspartnere 

Er dere et lobbyselskap for private interesser? 

Ja,men det må være innenfor riktige rammer.

Våre kunder må stille seg bak vår visjon og våre 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Rethink Food tar ikke “skjulte” oppdrag. Bedrifter som ønsker våre tjenester må være villig til at vi informerer hvem som er oppdragsgiver til den vi skal påvirke.i.

Som selskap er Rethink Food opptatt av at rammebetingelsene skal endre seg slik at bærekraft blir lønnsomt. I så måte, er vi en aktiv lobbyist på vegne av vår egen visjon.

Hvordan jobber Rethink Food med å skape konkurransefordeler for bærekraftig produsert mat? 

Vi jobber med å påvirke rammebetingelser, beslutningstakere og markedseiere til å foretrekke mat som er produsert på en bærekraftig måte. 

Er det ikke litt vel ambisiøst at lille Rethink Food skal endre dagens matsystemer?

Nei.

Hvis alle skulle tenkt slik hadde vi aldri kommet oss til månen eller løst problemet med hull i ozon-laget.

Men, vi klarer det ikke alene. Vi er avhengige av samarbeidsavtaler med bedrifter og organisasjoner som ønsker det samme som oss slik at vi kan vokse og få enda større påvirkningskraft.