N2 Applied inngår rammeavtale med Rethink Food

Det er med stor glede og stolthet vi endelig kan presentere nyheten om at Rethink Food skal bistå N2 Applied med å kutte utslipp fra norsk landbruk.

15. desember 2022

I oktober inngikk agtech-selskapet N2 Applied en rammeavtale med Rethink Food.

Rethink Food skal bistå N2 Applied med strategisk posisjonering og rådgivning. Formålet med samarbeidet er å gjøre norsk melkeproduksjon mer lønnsom og bærekraftig.

N2 Applied står bak en banebrytende teknologi som kan kutte utslippene fra norsk melkeproduksjon med om lag 25 prosent.

Landbruket mangler kraftige tiltak for å få ned klimagassutslipp fra melkeproduksjonen. Det kan teknologi fra N2 Applied gjøre noe med.

Ved å ta i bruk N2-teknologien vil utslippene fra landbruket reduseres umiddelbart.

Det haster med å finne alternativer til mineralgjødsla

I dag er vi helt avhengige av å tilføre jorda nitrogen og andre næringsstoffer for å produsere nok mat til hele verdens befolkning. Det vil vi også være i fremtiden.

Men, tilførselen av næringsstoffer må skje på en sirkulær og bærekraftig måte. Mengden som tilføres må reduseres.

I følge FN ender så mye som 80 prosent av menneskeskapt nitrogen opp som forurensing i form av overgjødsling, avrenning, luftforurensing og matavfall.

Dagens produksjon og bruk av mineralgjødsel er ikke bærekraftig. Ingredienslista består av en rekke råstoff som vi er i ferd med å bruke opp. Samtidig krever produksjon av mineralgjødsel bruk av fossil energi.

Det haster å finne alternativer til mer bærekraftige og fornybare vekstmedium.

Hvorfor er teknologien til N2 Applied så genial?

Melkekyr produserer ikke bare melk. De produserer også store mengder husdyrmøkk.

Husdyrmøkk har siden tidenes morgen blitt brukt som gjødsel. Men, i konkurranse med mineralgjødsla er den ikke alltid effektiv nok.

Her kommer N2 Applied inn i bildet. Med deres teknologi blir bondens egen husdyrmøkk like effektiv som mineralgjødsla.

Uten behandling fordamper næringsstoffer fra husdyrmøkk før bonden rekker å få den ut på jordet. Med N2-teknologi kan bonden produsere sitt eget nitrogen og føre det tilbake i møkka i en form som er stabil. Samtidig som metanutslippene fra husdyrmøkka stoppes.  

Veldig smart!

Sånn ser altså N2 Applieds maskin ut. Visjonen er å forbedre verdens matproduksjon. Foto: N2 Applied

Teknologi må både virke og være lønnsomt

Selv om N2 Applied har potensiale til å revolusjonere jordbruket, har veien til suksess vært lang.

Selskapet har god dokumentasjon på at teknologien virker både teoretisk og i praksis. En rekke forskningsrapporter dokumenterer god effekt i form av økte avlinger og reduserte klimagassutslipp.

Likevel er det ikke automatisk en lønnsom investering for bonden.

Investeringsevnen til melkebønder er begrenset. Skal en investering lønne seg må den gi avkastning. I dag gir ikke en bærekraftig og mer klimavennlig melkeproduksjon økte inntekter. For å sikre bred utrulling trenger bøndene langsiktig trygghet for investeringen.

Får ikke bøndene trygghet de trenger, vil mange klima- og miljøteknologier vi sårt trenger å ta i bruk bli liggende som et uutnyttet potensial.

Bonden kan ikke være alene om klimadugnaden

For å redusere utslipp fra landbruket må det faktisk lønne seg for bøndene å ta i bruk ny teknologi. Klimagassutslipp kan ikke være en kostnad som bonden må ta alene. 

Vi som storsamfunn og øvrige aktører i verdikjeden må være med på å investere i klimateknologi for en mer bærekraftig matproduksjon.

En klimadugnad må innebærer at bøndenes gis de nødvendige incitamentene til at påkrevde investeringer blir lønnsomme.

Sammen med N2 Applied skal vi i Rethink Food jobbe for at det skal bli lønnsomt å kutte klimagassutslipp.

Vi vet bøndene er interessert i å bidra i klimadugnaden. Nå må vi andre bidra også.

Er du nysgjerrig på hvordan Rethink Food kan hjelpe din bedrift?