Karbonlagring i jord. Foto.

Vi lanserer et norsk karbonmarked for å øke insentivene til karbonlagring i jord

Hvis vi klarer å lagre litt mer karbon i jorda, kan vi løse hele klimakrisen. Problemet er at insentivene for økt karbonlagring ikke er der. Det vil vi gjøre noe med. Derfor lanserer Rethink Food og Green House et karbonmarked for omsetting av karbonsertifikater, Karbonløftet 2050.

14. juni 2022

Karbonbinding i jord er veldig veldig smart. Det øker mulighetene for matproduksjon og reduser mengden farlige klimagasser. 

Sammen med Green House lanserer vi KARBONLØFTET 2050 – et prosjekt for å initiere et marked for salg av karbonsertifikater i Norge. 

Hvis vi klarer å lagre bare fire promille mer karbon i jorda globalt, kan det være nok til å sluke nesten alle de menneskeskapte karbonutslippene. 

Samtidig betyr økt karboninnhold bedre jordkvalitet og jordhelse, og dermed økt matproduksjon. 

Så, hvorfor gjør vi ikke bare det? 

Vel, tiltakene for å øke karboninnholdet i jorda er både kostbare og ikke minst arbeidskrevende for bonden. 

I dag er intensivene for å gjøre disse tiltakene ikke-eksisterende. Flate verdikjeder favoriserer et landbruk som bygger ned matjord framfor å bygge opp. 

Vi mener bonden derfor må få BETALT for å binde mer karbon i jorda.

Hvis prinsippet forurenser betaler skal gjelde, så mener vi det bare er rett og rimelig at de som tar ryddejobben må få betalt. 

Pisk i form av avgifter bør brukes når bonden skaper klimagassutslipp. Gulrot i form av betaling av karbonsertifikater bør brukes når bonden binder og lagrer karbon varig i form av matjord.

Slik fungerer et karbonmarked

Et karbonmarked skal fungere som et økonomisk initiativ for bonden til å ta i bruk nye teknologier og gjøre flere tiltak for å lagre karbon i jorda. 

Industri med klimagassutslipp kan betale bonden for å lagre CO2-ekvivalenter på sitt skifte. 

En jordprøve av åkeren viser utgangspunktet. Etter noen år blir en ny jordprøve tatt for å dokumentere karbonlagringen og bonden får betalt for jobben. 

Flere internasjonale prosjekter på karbonmaked 

Ideen om et karbonmarked er ikke ny. Vi har latt oss inspirere av mange lignende initiativer i andre land. 

I Østerrike kan næringslivet kjøpe sertifikater fra en digital plattform hvor bøndene måler karbonnivået i jorda og får betalt etter karbonfangsten. 

Land som Storbritannia, Sverige, Finland og Tyskland følger nå etter og er i gang med å etablere egne karbonbørser. 

Yara har opprettet selskapet Agoro som tilbyr en lignende tjeneste i markeder som USA og India.

Nylig lanserte EU en storsatsing på karbonfarming. 

Vi trenger fremoverlente samarbeidspartnere  

Karbonløftet 2050 er i gang med å finne samarbeidspartnere i næringslivet som ønsker å delta i prosjektet. 

I første omgang er vi på jakt etter innovative og fremtidsrettede bedrifter som ønsker å være med å utvikle karbonmarkedet sammen med oss. 

Vi ser etter bedrifter som ønsker å være med å forme fremtidens landbruk. 

Karbonløftet 2050 baserer seg på samarbeid og resultater fra forskningsprosjektet “Jordhelse og Karbonfangst” i Buskerud som har fått betydelig forskningsstøtte fra Norges Forskningsråd. 

Prosjektet ledes av Grønt Fagsenter som også har fått støtte fra Viken Fylkeskommune for å etablere et karbonmarked. 19 bønder er involvert i prosjektet og tester ulike karbonbindende metoder på sin gård.

Ønsker du mer info om Karbonløftet, ikke nøl med å ta kontakt med oss! Sjekk også ut nettsiden karbonløftet.no.