Lavutslippskua er rett rundt hjørnet, om vi vil

Det finnes teknologi som reduserer klimagassutslipp fra melka med 30 prosent, øker avlingene og fjerner gjødsellukt. Men, så lenge bonden må ta hele regninga, vil utrulling av slike maskiner bli vanskelig. Skal vi lykkes med en bærekraftig omstilling av matystemene våre, må flere ta ansvar for å kutte utslipp i primærleddet.

18. desember 2023

Rethink Food mener det er mulig å øke norsk matproduksjon og samtidig redusere utslippene. 

Kua kan leve det gode liv i Norge. Vi har gress i massevis. Beiter i innmark og utmark. Rent og friskt vann.

Vi mener det er en lite smart strategi å fjerne kua i stedet for å ta ned utslippene fra kua.  

Teknologien finnes. Det eneste som må til er litt starthjelp. 

30 prosent kutt i klimagassutslipp  

Det norske selskapet N2 Applied har i snart 10 år arbeidet med en teknologi som reduserer klimagassutslipp fra melka med 30 prosent. 

Ved bruk av elektrisitet og luft gjør de om kumøkk til gjødsel. Slik blir gårdens egen husdyrmøkk et alternativ til kunstgjødsel. 

Det er en sirkulær og smart måte å drive gården på.

Ingen vil betale mer for klimamelk  

Ut fra den prekære klimasituasjonen vi er i, skulle en jo tro at N2 blir nedringt av bønder som vil ta i bruk N2-teknologien. 

Men nei. 

Per i dag får ikke bonden betalt noe mer for å produsere melk med lavere klimagassutslipp. Og, bøndene får ikke nok støtte til å investere i klimateknologi. 

Hvorfor skal bonden ta på seg økte kostnader når verdien på melka ikke øker tilsvarende?

Joda, melkebonden kan få to øre om de bruker klimakalkulatoren, men det betyr ikke at utslippene reduseres av den grunn. 

Markedet favoriserer ikke “klimamelk” fremfor annen melk. 

I dag lønner det seg å produsere mat billigst mulig. Og maten blir billigst om bonden kjøper fossilt nitrogen framfor lokalprodusert nitrogen av fornybar energi. 

Det er mulig å redusere utslipp fra rødt kjøtt 

I de siste årene har en rekke utvalg og eksperter kommet med forslag til kutt av norske klimagassutslipp. 

Løsningen for mange av dem er kutt i produksjonen av rødt kjøtt. 

Det gir jo mening. Rødt kjøtt har høye utslipp – vekk med det og vekk med hele problemet!

Men, disse forslagene tar ikke høyde for at det faktisk er mulig å redusere utslippene fra produksjonen av kjøtt og melk. 

Lavutslippskua er ingen utopi 

Vi i Rethink Food mener det er en lite smart strategi å fjerne kua i stedet for å ta ned utslippene fra kua.  

Det må bli lønnsomt for bonden å ta i bruk klimateknologi som N2 Applied. Gjør det ikke det, kan vi se langt etter å nå klimamålene.

Lavutslippskua er ingen utopi. Den er rett rundt hjørnet. Om vi vil.

———————————————

Full åpenhet:

N2 Applied er en av samarbeidspartnerne til Rethink Food. 

Vil du forstå det norske matsystemet 10 år frem i tid? Bli med på digitalt kurs