Utvikle. Ikke avvikle.

Er kutt i produksjonen eneste løsning for å få ned klimagassutslippene fra norsk landbruk? Nei.

15. november 2023

Statsminister Jonas Gahr Støre gjentar til stadighet at norsk olje og gass ikke skal avvikles, men utvikles. 

Mantraet utvikle, ikke avvikle, bør definitivt også gjelde for andre næringer. Som norsk landbruk. Ja, kanskje særlig norsk landbruk. 

Premissene fra utvalgene som vil kutte i produksjonen av rødt kjøtt virker som de er stuck i 2020. 

Også landbruket kan utvikles 

Det finnes mange ulike tiltak jordbruket kan kutte utslipp på. 

Her er tre kjente tiltak som vil kutte utslipp umiddelbart: 

  • Metanhemmere i fôret vil redusere utslippene med opptil 30 prosent
  • N2 Applied vil redusere utslipp med opptil 30 prosent fra melkeproduksjonen
  • Lagring av karbon i jorda med nye dyrkingsmetoder 

I tillegg finnes det tiltak som vil redusere utslipp på lengre sikt, som avl på lavere metanutslipp. 

Les mer: Slik kan matsystemene kutte klimagassutslipp

Mulig å kutte utslipp opp mot 70 prosent 

Landbruket selv har inngått en frivillig klimaavtale med staten som skal kutte og lagre 4-6 millioner tonn CO2 ekvivalenter opp mot 2030. 

Rethink Food har nylig gjennomført en analyse av teknologi og megatrender frem til 2035. 

En av de tingene vi har analysert oss frem til er at klimagassutslippene fra jordbruket om 12 år er hele 70 prosent lavere enn i dag. 

Les mer: Det norske matsystemet i 2035

Hvorfor går omstillingen så tregt? 

Flere kritiserer landbruket med at klimakuttene går for tregt.

Vi er enige. Det går for tregt. 

Når løsningene finnes, hvorfor brukes de ikke? 

Er det fordi bøndene ikke er trege og lite omstillingsvillige? 

Nei. 

Sannheten er at investeringsevnen i primærleddet i dag er alt for svakt og bøndene får ikke noe igjen for å investere i klimateknologi. 

Hvorfor skal du investere i noe som øker kostnadene på produksjonen din når du ikke får igjen noe tilbake? 

Skal vi redusere utslippene fra norsk landbruk, må vi sørge for at det lønner seg å omstille seg. Det betyr at flere aktører i verdikjeden må hjelpe til for å få til en omstilling. 

Les mer: Markedsaktørene må ta ansvar for bærekraften i primærleddet

Samfunnskostnad eller samfunnsnytte? 

En avvikling av norsk landbruk hadde vært veldig dumt. 

Ikke bare hadde vi gått glipp av førsteklasses matprodukter. 

Vi ville også gått glipp av landbrukets løsninger til å løse både naturkrise og klimakrise. 

Bøndene kan lagre karbon i jorda, bidra til økt biologisk mangfold med økt beitebruk, produsere fornybar energi basert på ressursene på gården, tilby fornybare biologiske ressurser når vi skal fase ut fossile ressurser. Også er det jo næring og verdiskaping, da. 

Så, nå er det på tide å få ned utslippene og utvikle norsk landbruk. Ikke avvikle. 

Se video med Arne Bardalen og Angela Schwarm fra NMBU om klima og landbruk