Traktor på gul åker. Illustrasjonsfoto.

EU varsler en storsatsing på karbonfarming 

I EUs store plan for et bærekraftig matsystem, Farm to Fork, varsler de en storsatsing på “karbonfarming”. Men, hva er det egentlig?

10. mai 2022

Du har kanskje hørt om “karbonfangst og -lagring” i forbindelse med oljeindustrien. Men, visste du at det allerede er utviklet systemer for karbonfangst og -lagring som har blitt testet og perfeksjonert i mange milliarder år. 

Dette avanserte systemet heter fotosyntesen

Planter og trær tar opp karbon fra lufta for å vokse. Den norske skogen binder nesten halvparten av de norske utslippene. All planteproduksjon kan bidra til å ta opp karbon. Også matproduksjon. 

Ved å produsere mat på en litt annerledes måte, kan jordbruket binde mer karbon samtidig som vi kan produsere mer mat. 

Dette kaller EU for “karbonfarming”. 

Karbonlagring er ikke gratis  

Å lagre karbon i jorda samtidig som man produserer mer mat høres ut som en vinn-vinn-situasjon. Så, hvorfor gjør vi ikke bare det med en gang? 

Tiltakene for å binde mer karbon i jorda er ikke gratis. 

Det vil være en stor investering for bonden å kjøpe tilgang til ny teknologi eller ta i bruk nye dyrkingsmetoder. 

Les mer: Carbon farming explained: the pros, the cons and the EU’s plans

EU vil etablere et karbonmarked  

EU ser derfor på systemer som gir bonden intensiver til å begynne med karbonfarming. Et av tiltakene er å etablere et karbonmarked. 

Industri med store klimagassutslipp kan kjøpe karbonbinding av bonden. Slik vil bonden få betalt for å lagre karbon i jorda. 

EU varsler at de skal lansere et sertifiseringsstystem for karbonkvoter i løpet av høsten. Trolig vil forslaget komme i november. 

De europeiske landbruksorganisasjonene støtter tiltaket så lenge karbonfarming ikke vil bli nok en økonomisk byrde for bøndene. 

Det europeiske landbruket skal bli klimanøytralt 

Karbonfarming er et saksområde som står høyt på det franske formannskapets agenda. 

Franskmennene er veldig opptatt av at også landbruket må bidra til å redusere og binde utslipp av karbon. 

I EU står landbruket for 10 prosent av utslippene, men med ved å øke mengden karbon som lagres i jord er tanken at EU-landbruket skal bli klimanøytralt innen 2035. 

Se live zoom med landbruksråd Magnar Sundfør og matråd Stein Ivar Ormsettrød diskutere blant annet karbonfarming med Ola Hedstein: