Fremtiden har aldri vært lettere å spå for verdisirkelen for mat

Aldri har vi visst så mye om hvordan fremtiden vil utvikle seg for verdisirkelen for mat. Det må vi utnytte. La oss ta de riktige grepene nå – mens vi kan. Vi trenger en offensiv næringspolitikk for fremtidens bedrifter i verdisirkelen for mat.

24. mai 2022

Aldri har fremtiden vært lettere å spå for verdisirkelen for mat. Det må vi bruke til vår fordel når vi legger strategier for fremtidens matproduksjon. 

Alle detaljer om fremtiden er umulig å slå fast med sikkerhet. Men, vi vet skremmende mye om hvordan de åtte neste årene vil se ut:

 • Verdens matarealer minsker
 • Vannmangelen øker
 • Været blir mer forutsigbart og mer ekstremt
 • Ekstrem nedbør og ekstrem tørke blir vanligere 
 • Klimaendringer vil redusere matproduksjonen. 
 • Vi mister biologisk mangfold. 
 • Vi blir flere mennesker
 • Matprisene vil gå opp
 • Geopolitisk spenning vil bestå

Samtidig skal vi redusere klimagassutslipp ved å slutte å bruke fossile ressurser. 

Vi skal også nå FNs bærekraftsmål. 

Alt skal skje innen år 2030. 

Vil få konsekvenser for matsystemene i verden

Alle disse endringene betyr tre ting som vil få konsekvenser for matsystemene i verden: 

 • Etterspørselen etter biologiske ressurser til mat, energi og karbonløsning vil øke.
 • Virksomheter kommer til å møte strenge krav til å dokumentere effekter på biologisk mangfold og arealbruksendringer. 
 • Forbrukere vil komme med mye sterkere krav til bærekraftige produksjonsmetoder som gjør verden til et bedre sted – ikke dårligere. 

Disse endringene er noe vi må forholde oss til, enten vi vil det eller ikke. 

Vi kan tenke at endringene er skumle og ikke noe vi orker å tenke på. 

Eller så kan vi ta grep for å stable på plass en offensiv næringspolitikk som sørger for at norske selskaper i verdisirkelen for mat blir vinnere i fremtiden. 

Vi anbefaler det siste.