Hva mener Rethink Food om fremtidens teknologier?

Vi har lansert et analysenotat hvor vi legger frem våre meninger om hvordan fremtidens teknologier vil påvirke det norske matsystemet i fremtiden.

5. september 2023

Vi fortsetter vårt arbeid med å kartlegge det norske matsystemet i 2035.

I vår la vi frem en minirapport som beskriver 5 teknologitrender som vil påvirke norsk matproduksjon.

Nå kommer vi med vår analyse om teknologitrendene. Vi gir samtidig noen råd på veien til norske aktører i verdisirkelen for mat. 

Les hele rapporten her

Her er høydepunktene fra rapporten: 

FoodTech

Et høyere tempo på labben og en mer kostnadseffektiv oppskalering kan gjøre at alternative proteiner som celledyrking, fermentering og proteinvekster kommer raskere og i et større omfang til butikkhyllene enn det norske fagfolk forventer.

Norsk landbruk bør forberede seg på at alternative proteiner kan legge et ytterligere press på norsk produksjon

BioTech

Vi tror EU vil åpne opp for genredigering og at Norge vil følge på. En liberalisering av regelverket for genteknologi vil skje gradvis og kontrollert.

Føre-var-prinsipp og krav til samfunnsnytte vil være styrende i utforming av nytt regelverk for genredigering i Europa.

Norsk landbruk bør utforske de muligheten for mer bærekraftig matproduksjon som genredigering gir – særlig for å fortsatt kunne drive med norsk husdyravl og planteforedling

AgTech

Norge må legge til rette for at hjemmemarkedet blir et testbed for norsk AgTech.

Ambisjonene må være at norsk klimateknologi for jordbruket skal minimum ta ned 10 ganger så mye utslipp ute som hjemme. 

Digitalisering

Verdisirkelen i og rundt matproduksjon i Norge kan skape verdifull konkurransekraft om de klarer å bli enige om deling av data, hvem som skal ha tilgang på ulike data og fordeling av verdiskaping fra data.

Digitalisering er det fremste verktøyet for å styrke forbrukernes tillit til norsk matproduksjon. 

Kunstig intelligens

I koblingen mellom BioTech og FoodTech kan det skje mye mer enn ventet, og inntoget av kunstig intelligens kan forsere automatisering og robotisering, både på jordet, fjøset og i matindustrien.

Som genredigering er dette et av de mest kraftfulle verktøyene for å endre bærekraften i matsystemet. 

5 teknologitrender som vil påvirke norsk matproduksjon

Skjønte du ikke bæret av hva som stod overfor? Lurer du på hva biotech, foodtech og agtech egentlig er?

Da kan du lese vår minirapport som beskriver de fem viktigste teknologitrendene her.

Forstå fremtidens matproduksjon med digitalt kurs