Hva er bioøkonomi?

Rethink Food mener fremtidens økonomi må bli en bioøkonomi. Men, hva betyr det egentlig?

31. mars 2022

I dag har vi en oljeøkonomi som er basert på produksjon og foredling av olje, kull og gass. Du vet, sånt vi skal slutte med. 

Bioøkonomi derimot, er basert på fornybare og biologiske ressurser fra jord, skog, hav og vann. 

De biologiske ressursene kan være skog, fisk, matavfall, jord, husdyr, husdyrgjødsel, gress, biokull, planter, tang og tare for å nevne noen eksempler. 

Bioøkonomi er fornybar

Olje, kull og gass er basert på fossile og ikke-fornybare karboner. Det tar mange millioner år før organisk materiale omdannes til olje og gass. 

De biologiske ressursene, derimot, er fornybare. 

Planter og trær vokser kontinuerlig med sol, jord og vann. Norske husdyr produserer store mengder naturlig husdyrgjødsel hver eneste dag. Regn og snø sørger for at vi kan produsere strøm i vannkraftverk. 

Bioøkonomi er sirkulær 

Som vi alle har lært nå, når vi brenner olje, kull og gass slippes avfallsstoffene ut i atmosfæren og varmer opp jordkloden. Plast bruker mange hundre år på å brytes ned og blir til miljøskadelig mikroplast. 

Fossile avfallstoffer er nettopp det, avfall. 

De biologiske ressursene er ikke bare fornybare, de er også sirkulære. 

Det betyr at det ikke finnes avfallstoffer i en bioøkonomi. 

De biologiske ressursene går tilbake til det naturlige kretsløpet når de brytes ned. Planter og trær blir omdannet til jord som nye planter og trær kan vokse i. 

Emballasje laget av biomaterialer kan brytes ned fremfor å forsøple havene våre. 

Norge kan bli en vinner i bioøkonomi 

Norge har mer enn bare olje og gass å by på. Vi har også fantastiske biologiske ressurser i hav, skog og jord. 

Vi har ikke mange prosentene med matjord, men vi har bøttevis med skog, utmark, vann og hav. 

I tillegg har vi også noen av verdens fremste kunnskapsmiljøer på våre universiteter og høgskoler. I industrien vår sitter det mange smarte hoder. 

Det handler om lønnsomhet  

Så, hva venter vi på? Hvorfor setter vi ikke i gang med å omdanne økonomien vår fra en olje- til en bioøkonomi? 

Jeg tror du vet hvorfor. 

AS Norge tjente i 2021 nesten 272 milliarder kroner på olje og gass! 

I dag er biologiske ressurser for kostbart til at det lønner seg. Det er billigere å benytte seg av fossile ressurser. 

Dagens økonomiske system og logikk favoriserer olje og gass fordi det meste er lagt til rette for en sterk fossil økonomi – i Norge og resten av verden.

Skal vi lykkes med en omstilling til en bioøkonomi, kan det ikke lenger lønne seg å forurense hav og jord, og slippe ut klimagasser som varmer opp jorda. 

Det må lønne seg å koble seg på de naturlige kretsløpene i en fornybar og sirkulær bioøkonomi.