Krigen i Ukraina vil endre internasjonale matsystem

Krigen i Ukraina setter spørsmålstegn ved robustheten til internasjonale matsystem. Hva vil krig i verdens kornkammer bety for den globale matsikkerheten?

28. februar 2022

Akkurat nå er verdens største kornprodusenter i krig med hverandre. 

Russland og Ukraina står for til sammen 30 prosent av verdens korneksport og 80 prosent av verdens solsikkeolje. Begge produserer også betydelige mengder mais. Det er altså krig i Europas matkammer. 

Enda vet vi ikke hva konsekvensene vil bli for den globale matforsyingen. 

Det spørs om Ukrainske bønder er motivert for å komme seg ut på jordet når bombene ramler ned i hodene på dem. Hva vil det bety for matsikkerheten om kornet ikke går ned i jorda i Ukraina i år? 

Russland eksporterer betydelige mengder innsatsfaktorer 

Krigen i Ukraina kommer i tillegg til andre små kriser i den globale matforsyningen. Prisen på innsatsfaktorer og energi har gått i været som følge av koronapandemien.  

Vesten kjører nå på med sanksjoner over en lav sko. De vil få konsekvenser for flere land enn Russland. 

Russland er en stor eksportør av viktige innsatsfaktorer i mineralgjødsel, som nitrogen, kalium og fosfor. 

Det er grunn til å tro at en reduksjon på tilgangen til disse innsatsfaktoren vil øke prisene. Økte priser vil påvirke prisen avlingene, som igjen vil påvirke matprisene for deg og meg.  

Historien er ikke nådig for prishopp 

Historien viser oss at det skal ikke store prisendringer til før det blir sosial uro. Det er nok av historiske eksempler å ta av. 

Hvis folk ikke har nok mat, pleier det å bli dårlig stemning. Krigen i Ukraina kan dermed få en uheldig dominoeffekt. 

Matsikkerhet må på den politiske agendaen  

Norge vil trolig kunne kjøpe seg ut av de fleste kniper. Som med alle andre kriser vil byrden hardest ramme de i verden som allerede har det vanskelig fra før. 

Men, er det ikke på tide at vi innser at vi ikke bare kan stole på at de globale matsystemene i verden fungerer som de skal? Det er faktisk ikke mulig å kjøpe mat i et marked som ikke eksisterer. 

Norge må tenke nytt om beredskap og sette matsikkerhet opp på den politiske agendaen. 

Se live zoom med redaktør i Bondevennen og tidligere utenriksmedarbeider i Ukraina, Bothild Nordsletten, om Ukrainakrigen: