Også landbruket bruker bærekraftbegrepet feil. Det bør de slutte med

Mange tror “bærekraft” bare handler om klima. Det er ikke så rart. Ifølge en ny rapport fra NMBU og NIBIO bidrar næringa selv til å styrke denne misforståelsen når de omtaler eget bærekraftarbeid.

16. juni 2021

I Norge handler debatten om bærekraftig matproduksjon i stor grad om kutt i klimagassutslipp. 

Noen er for den metanrapende kua – andre er imot.  

Situasjonen er alvorlig fordi en så snever debatt kan føre oss på ville veier. 

Det hadde vært krise om vi skulle hive verdens mest bærekraftige storfeproduksjon på båten. Spesielt når alle land i verden må øke matproduksjonen for at vi skal få nok mat til alle. Og det på grunn av en polarisert debatt basert på misforståelser av et sentralt begrep, nemlig bærekraft.

Bærekraft handler om mer enn bare klima 

FNs bærekraftsmål omhandler klima og miljø, det er riktig. Men like viktig er sosiale og økonomiske forhold. 

En bærekraftig produksjon handler om en vekting av alle disse forholdene. 

For å gjøre bærekraftbegrepet mer forståelig har vi i Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon i Norge. 

Prinsippene viser hvilke avveininger som må vurderes før det felles dom over kua, laksen eller gulrota.

Les mer: 10 prinsipper om bærekraftig matproduksjon 

Landbruket glemmer å se på helheten i egen rapportering bærekraftarbeid

I følge rapporten “Bærekraft i det norske matsystemet” har forskerne sett på hvordan aktørene i matbransjen selv omtaler eget bærekraftarbeid. 

Gjennomgangen er slående: 

“Klima og noen miljøkriterier får stor oppmerksomhet, mens styringsmessig, økonomiske og sosiale bærekraftskriterier for jordbruket er i stor grad fraværende”. 

Fra rapporten Bærekraft i det norske matsystemet

I følge rapporten er det ingen aktører som rapporterer helhetlig på alle fire dimensjonene. 

Klimaavtalen bruker “bærekraftbegrepet” for snevert  

Jordbruket var den første næringa til å forhandle frem en frivillig klimaavtale. Det er bra – også jordbruket må være med i klimadugnaden. 

Men, ifølge forskerne brukes begrepet “bærekraftig” hyppig i klimaplanen uten at den settes i et helhetlig bærekraftperspektiv for jordbruket. Det er ikke så bra.

Ingen vil gjøre jobben for landbruket  

Rethink Food mener at her må landbruksnæringa være sitt ansvar bevisst!  

Det er jo ikke så rart at folk misforstår bærekraftbegrepet hvis ingen forteller dem hva som er riktig. 

EU har med sine strategier “European Green Deal” og “Farm to Fork” uttalt at EU skal definere gullstandarden for bærekraftig produksjon. Vel og bra, men det er ingen grunn til at ikke norsk landbruk kan vise EU gode eksempler på hva de kan lære fra Norge.

Næringa må selv bruke begrepet riktig og rapportere helheten i bærekraftbegrepet. Hvis ikke de gjør det, er det ingen andre som gjør det.