Rethink Food i ressursgruppe for de nye nordiske kostholdsanbefalingene

I juni 2023 skal de nye nordiske kost- og ernæringsanbefalingene presenteres (NNR2022). Målet er å gi kost- og ernæringsråd som fremmer folkehelsa, men også bærekraft. Rethink Food er utnevnt som ressursgruppe for land-spesifikke forhold knyttet til bærekraft i Norge.

21. november 2022

Arbeidet med de nye nordiske kost- og ernæringsanbefalingene har vært et massivt prosjekt. I over fem år har snart over 400 forskere deltatt med sin kunnskap for å gjøre kost- og ernæringsanbefalingene så oppdaterte og kunnskapsbaserte som mulig. 

De nye nordiske kost- og ernæringsanbefalingene vil påvirke de nasjonale kostholdsrådene i hvert enkelt land. Det er derfor mange som følger arbeidet med de nye nordiske kost- og ernæringsrådene med stor interesse. 

Les også: Bærekraftig kosthold er ikke det samme i alle land

Ny forskning om mat og helse publiseres daglig  

Det er Nordisk Ministerråd som har bestilt de nye kost- og ernæringsanbefalingene og involverer åtte land. I tillegg til de Nordiske landene er også de baltiske landene inkludert. 

Det er ti år siden nordiske kost- og ernæringsanbefalingene sist ble oppdatert. Mye ny forskning har kommet til siden. 

Daglig publiseres det nye forskningsartikler om kosthold, ernæring og helse. Forskerne i prosjektet har i alt gått gjennom titusenvis av forskningsrapporter. 

Totalt inkluderer prosjektet 36 kunnskapsoppdateringer om næringsstoffer og 17 oppsummeringer om matvaregrupper. Til sammen er hele 53 ulike temaer kartlagt. Du kan følge de ulike oppsummeringene her. 

Utfordrende å inkludere bærekraft 

En kompliserende del av denne revideringen av kostholdsrådene er at helse ikke er det eneste kriteriet. I ernæringsanbefalingene fra og med 2023 skal rådene også omfatte bærekraft. 

Årsaken er at Nordisk Ministerråd har satt seg som mål at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region innen 2030. 

Ifølge prosjektleder Rune Blomhoff er det en utfordrende oppgave. Han innrømmer at bærekraft er et omfattende begrep som inkluderer mange ulike aspekter. 

Mange er bekymret for om “bærekraft” blir snevret inn til kun å omhandle klima og miljø. 

Landsspesifikke forhold for hver land 

Arbeidet med de nye nordiske kost- og ernæringsanbefalingene nærmer seg slutten. Anbefalingene skal legges frem for offentligheten i juni 2023. 

Før prosjektet konkluderer arbeides det nå med å inkludere landspesifikke forhold for hvert av de nordiske landene. 

Rethink Food er utnevnt som ressursgruppe for land-spesifikke forhold knyttet til bærekraft i Norge.

-Vi har fulgt arbeidet med de nye nordiske kost- og ernæringsanbefalingene fra start og har vært imponert over ambisjonsnivået med å legge til bærekraft. Det er bra at Nordisk Ministerråd ser sammenhengen mellom mat, helse og bærekraft. Vi gleder oss til å bidra til informasjon om hva et bærekraftig norsk matsystem inkluderer, sier Ola Hedstein, partner i Rethink Food. 

Rethink Food har unik oversikt over Norge  

Helle Margrete Meltzer sitter i arbeidsgruppen for de nye nordiske kost- og ernæringsanbefalingene. Hun har hovedansvar for å skrive dokumentet om de landspesifikke utfordringene knyttet til bærekraft. 

-Jeg er glad for at Rethink Food ønsker å bidra inn i en ressursgruppe for bærekraftige matsystemer i Norge. Det er få som har så god oversikt som dem om disse temaene i Norge, sier Meltzer.