Bærekraftig kosthold er ikke det samme i alle land

Bærekraftig kosthold handler om hvert enkelt lands ressursgrunnlag og matkultur, i tillegg til sunnhet og helse.

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer seks handler om at bærekraftig kosthold handler om hvert enkelt lands ressursgrunnlag og matkultur, i tillegg til sunnhet og helse.

De enkelte lands nasjonale kostholdsråd må støtte opp under et sunt kosthold med utgangspunkt i lokal matkultur og naturressurser. Et bærekraftig kosthold i Norge, Grønland, India, Brasil og Kenya må i hvert tilfelle preges av hva som best dyrkes i de enkelte land og den mattradisjon som er der.

Et bærekraftig kosthold er ikke kun en teoretiske beregningsøvelse for å fordele kalorier, næringsstoffer og klimagassutslipp. Kosthold som dette kan ikke vedtas – det oppstår som følge av atferdsendring hos folk fordi det føles riktig og gunstig. Med andre ord – et bærekraftig kosthold må oppleves å være i samsvar med normer for det gode liv.

Mat en handelsvare

Det er ikke bærekraftig at land øker sin avhengighet av matproduksjon på andre lands ressurser, samtidig som egen produksjonsevne svekkes. Å ikke utnytte komparative fordeler innen gitt produksjoner er heller ikke bærekraftig. Mat er en handelsvare som må fordeles slik at alle folk sikres nok, trygg og sunn mat.

Et bærekraftig kosthold i Norge handler om to ting:

  1. Hva som er ernæringsmessig gunstig for å bidra til god helse og mange leveår som belaster helsevesenet så lite som mulig.
  1. Hvordan dietten kan settes sammen basert på norske ressurser og minst mulig karbonlekkasje (dvs norske utslipp reduseres ved at utslippene økes i andre land).

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon