Synes du også at bærekraftig matproduksjon skal lønne seg?

Jobber du i en bedrift som ønsker å bidra til bærekraftig utvikling ved å produsere mat på en måte som er bra for folk, dyr og natur? Opplever du samtidig at bærekraft koster mer enn det kundene er villige til å betale? I så fall bør du ta en prat med oss.

12. oktober 2022

Rethink Food er et opplysning- og kompetansemiljø for bærekraftig matproduksjon.

Vi samarbeider med strategiske partnere som deler vår visjon: Bærekraftig matproduksjon må lønne seg! 

Vi samarbeider med aktører som forstår sin rolle i en bærekraftig omstilling, og som tør å ta modige, innovative og fremtidsrettede valg. 

Rethink Food ble etablert for å hjelpe fremtidsrettede bedrifter lykkes. Vi jobber på harde møkka for at selskaper som bidrar til at maten blir produsert på en bra måte skal få konkurransefordeler i markedet. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi har til sammen 70 års erfaring med mat- og landbruksnæringa. Ingen andre aktører har like god kompetanse på bærekraftige matsystemer som Rethink Food. 

Vi kan hjelpe deg og din bedrift med 

  • Strategisk rådgivning og posisjonering 
  • Innsikt i bærekraftige matsystemer 
  • Innsikt i rammebetingelser for norske aktører innen verdisirkelen for mat 
  • Forbrukerinnsikt 
  • Bærekraftig ledelse
  • European Green Deal og Farm to Fork
  • Tilgang på ekspertise, nettverk og strategiske samarbeidspartner.

Se oversikt over alle våre tilbud og tjenester her

Et påvirkningskraft for bærekraftige bedrifter 

Vi jobber med å påvirke rammebetingelser, forbrukere og markedseiere til å foretrekke bærekraftig produsert mat. 

Vi jobber med påvirkning via våre egne digitale kanaler, via presseinnsalg, kronikker og via samtaler med beslutningstakere. 

Gjennom vårt påvirkningsarbeid har vi lykkes med å få gjennom flere DOK 8-forslag i Stortinget for antibiotikaresistens. Vi har også fått myndigheter til å løfte frem AgriFoodTech-teknologi som et satsingsområde. 

Vi jobber parallelt med følgende prosjekter: 

Det er mange faktorer som påvirker konkurransekraft og etterspørsel etter bærekraftig produsert mat. 

Men, uten en påvirkningsaktør som Rethink Food vil utviklingen skje alt for sakte. Det har vi ikke tid til. 

Vil du lære mer om hvordan bærekraftig matproduksjon skal lønne seg? Ta kontakt med oss! 

Ola Hedstein ola@rethinkfood.no

Åge Klepp age@rethinkfood.no

Siv Heimdal siv@rethinkfood.no