Ved å fange karbon fra lufta vil veksthusproduksjon bli en klimaløsning

Teknologibedriften GreenCap Solutions har utviklet en teknologi som fanger karbon fra lufta. Det grønne karbonet vil føre til mindre klimagassutslipp, mindre kjemikalier og økt produksjon i veksthusproduksjon.

10. mai 2023

I dag har vi en kjempestor utfordring med for mye CO2 i atmosfæren. Men, CO2 er ikke bare en dum ting.

CO2 inngår som en vesentlig del av fotosyntesen – prosessen som får planter til å vokse.

Gründerne bak GreenCap Solutions stilte seg et viktig spørsmål: Hva om det er mulig å fange karbonet i lufta og bruke det til noe fornuftig? Som å produsere mat.

Lytt til podcast med en av gründerne av GreenCap Solutions, Jarle Skjæveland:

Veksthusproduksjon er smart, men kan bli smartere

Veksthus er en smart måte å produsere mat på. Ved å fange sollyset kan vi produsere frukt og grønnsaker som ellers ikke ville vært mulig i Norge.

Men, det er mulig å produsere mat i veksthusene enda smartere.

Grovt fortalt trenger planter sollys, vann og CO2 for å vokse.

Et veksthus er en solfanger som fanger sollyset og produserer varme. I tillegg tilføres det CO2 i veksthuset for å øke produksjonen. Denne CO2-gassen er fra fossile kilder.

Noen ganger blir det for varmt for plantene og veksthuset åpner lukene for å slippe ut varmen. Ut av de åpne lukene forsvinner også CO2.

Ny teknologi fanger CO2 fra lufta

GreenCap Solutions har utviklet en teknologi som løser flere av problemene som veksthusnæringen står overfor.

Ved å fange CO2 fra lufta er det ikke nødvendig å kjøpe fossilt CO2, samtidig som vi kan bruke Co2 til noe fornuftig.

Ved å installere systemet i et lukket veksthussystem som kontrollerer varme, luftfuktighet og CO2 er det ikke nødvendig å åpne luker og slippe ut CO2.

Resultatet er at veksthusproduksjonen kan bli karbonnøytral.

Gründer og forretingsutvikler i GreenCap Solutions, Jarle Skjæveland. Foto: GreenCap Solutions AS

Er det mulig å øke avlingen med femgangeren?

Den beste konsekvensen med å ta i bruk teknologien er at matproduksjonen øker.

Ifølge NIBIO er produksjonsøkningen dramatisk.

I Norge er produksjonsøkningen hele 40 prosent. Men, i andre land hvor produksjonen er mye lavere per kvadratmeter, kan dette bety hele fem ganger så stor avling.

Viktig med reduksjon av ressursbruk

I tillegg til økt produksjon og inntil null klimagassutslipp viser systemet også andre resultater.

Energibehovet er redusert. Vannforbruket med hele 60 prosent.

I land med høye energikostnader og mangel på vann, er det tvingende nødvendig teknologi.

Er GreenCap klare for internasjonalisering?

Norge er en liten veksthusnasjon. Det er ute i verden GreenCap Solutions kan gjøre en stor forskjell med sin teknologi.

I dag har bedriften dialog med store veksthusnasjoner som Nederland.

Om teknologien til GreenCap Solutions kan benyttes i slike land, vil matproduksjonen øke samtidig som vi bruker CO2 til noe fornufig.

Vi må få Agtech ut av startgropa

GreenCap Solutions er en av fem bedrifter valgt ut for å delta i prosjektet “Agtech ut av startgropa”.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling. Formålet er å få agtech-teknologi ut i markedet.

Rethink Food har i løpet av prosjektet bistått GreenCap Solutions med å koble seg på et nettverk i Norge og bidratt med strategisk rådgivning for hvordan de kan posisjonere seg mot næringa.

Vi i Rethink Food har stor tro på teknologien til GreenCap Solutions og håper norske aktører ser verdien av teknologi som vil redusere klimagassutslipp og øke produksjonen.