Bonden bør produsere sin egen fornybare energi

Kriser er ikke bare elendighet, men også muligheter. La oss bruke den langvarige strømkrisen som et springbrett til å satse på fornybar energi i matproduksjonen.

23. februar 2023

I snart et år har vi levd i en strømkrise. Tiltakene for å bøte på krisen så langt har vært strømstøtte.

Engangskompensasjon er viktig for å holde produksjonen i gang. 

Men, tenk om vi kunne brukt denne vanskelige situasjonen til å satse på mer fremtidsrettede løsninger. 

I klimaplanen for jordbruket står det at fossilfri oppvarming og ny klimateknologi skal revolusjonere jordbruket, som to av åtte hovedtiltak. 

Nå har vi en unik mulighet til å slå mange fluer i en smekk: 

  • Redusere bøndenes energikostnader
  • Gi bøndene en ny inntjeningsmulighet
  • Redusere presset på strømnettet
  • Redusere klimagassutslipp ved at bøndene produserer sin egen energi 

En vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon! 

Bonden kan produsere mer enn mat på fornybare ressurser 

Det er fullt mulig at bøndene kan bli sin egen energiprodusent ved å bruke ressursene på gården. 

Om ikke produksjonen er stor nok til å selge videre i strømnettet, vil egenprodusert energi  redusere gårdens utgifter og samtidig redusere belastningen på strømnettet. 

Det er mulig å ta utgangspunkt i husdyrmøkk, skog, halm, sol, vind, vann eller andre ressurser på gården.

Gården har rikelig tilgang til både fornybar energi og fornybare biologiske ressurser.

Løsningene og teknologiene finnes allerede.

Flisfyring, sol og vind er muligheter som allerede kan benyttes. 

Det finnes også andre løsninger som er litt lengre fremme, men ikke umulige, som jordvarme, biogass og vindseil. 

På tide å øke investeringsstøtta 

Mange bønder ønsker å bidra til et grønt skifte, men det mangler to ting:

En reell investeringsstøtte og mer kunnskap om energiløsninger. 

Nylig innførte regjeringen endringer som gjør det lønnsomt for boligbyggelag å installere solceller og produsere egen strøm.

Fram til nå har dette vært ulønnsomt på grunn av utdaterte regler og avgifter.

Tilsvarende vurderinger bør gjøres for norske gårder.

Hvilke endringer i regelverk og avgifter skal til for å gjøre norske gårdsbruk til selvforsynte med energi?

Svaret er mulig å finne om regjeringen stiller spørsmålet.  

Bonden trenger ikke enda en ny traktor 

Mange bønder vi snakker med sier de blir ringt ned med tilbud om å kjøpe ny traktor, men hører ikke et knyst om fornybar energi. 

Flere sier de prøver å finne informasjon selv, men synes det er vanskelig å vite hva som er best. 

Her må bondens rådgivere på ballen! 

Gårdens ressurser bør kartlegges, og det bør utvikles en plan for å gjøre gården gradvis uavhengig av energi fra strømnettet.

Følg med på hva EU gjør med energikrisa 

Regjeringen bør sette alle kluter til for å sørge for at bøndene som ønsker å investere i sirkulære og fornybare forretningskonsepter har muligheten til å gjøre det. 

EU har gjort mye rart opp gjennom årene, men denne gangen er det verdt å følge med på hva de gjør. 

EU bruker nå energikrisen til å gire opp investeringstakten i fornybare energikilder. Det må vi også gjøre.