Rethink Food Live Zoom: Hanne Mette D. Kristensen fra The Life Science Cluster

Gjest:

Hanne Mette D. Kristensen

Hanne Mette D. Kristensen. Foto.

I denne ukas live-sending hadde Ola Hedstein besøk av Hanne Mette D. Kristensen, CEO i The Life Science Cluster. Tema for sendingen var viktigheten av livsvitenskap for å lykkes med det grønne skiftet.

Rethink Food ønsket å høre med Hanne Mette D. Kristensen om hva livsvitenskapen er, og hvordan det bidrar til å forstå sammenhengene mellom mat, helse og klima.

Kristensen leder The Life Science Cluster – en medlemsorganisasjon med mer enn hundre medlemmer innenfor både mat og landbruk, marin sektor, helsesektoren, samt industriell bioteknologi. 

Les mer: Slik la Opaker Gård om driften fra konvensjonelt til økologisk landbruk

– Mye av teknologi-basen og utviklingsmetoden som er felles

Hun påpeker at “life science” er et begrep som ikke har vært fryktelig mye brukt i Norge, men at det er veldig mye brukt internasjonalt. Selv har The Life Science Cluster valgt å oversette det engelske begrepet til “livsvitenskap” på norsk. 

– Livsvitenskap er de fagene som har med natur, biologi, mat og helse å gjøre. Det er med andre ord ord et fryktelig relevant område nå som vi står overfor mange typer omstilling i samfunnet, sier Kristensen. 

– Når forskning utvikler nye produkter eller løsninger, skaper våre medlemmer nye bedrifter og nye industrier. Det er det som er spennende med å være en livsvitenskaps-klynge på tvers av industriområder. Det er mye teknologi som er felles, og i klyngene bidrar vi til kunnskapsdeling for å skape kortest mulig vei fra idé til produkter i markedet. I tillegg til at teknologi-basen er lik, er også mye av utviklingsmetoden rundt den lik, forteller Kristensen. 

Les mer: Lokal mat er viktig i et bærekraftig matsystem

Kunnskapsbasert VS forskningsbasert utnyttelse av ressurser

Regenerativt landbruk trekkes ofte fram i diskusjonen om et mer bærekraftig matsystem. Mens noen oppfatter begrepet som filosofisk og abstrakt, betrakter andre regenerativt landbruk  som kun naturvitenskap.

Selv er Kristensen opptatt av at vi må kombinere erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap. Mye innen regenerativt landbruk er erfaringsbasert, da er det vitenskapsfolkas jobb å teste ut disse hypotesene for å bedre forstå hvordan matproduksjonen kan forbedres. 

Hun tror samtidig at en kombinert tilnærming er det mest lønnsomme.

– Det at erfaringsbasert kunnskap ikke er vitenskapelig dokumentert enda, betyr jo ikke at den skal avvises. Det som har fungert i naturen i århundre må vi lære oss å forstå rent vitenskapelig. Framtidas løsninger vil ikke bare handle om ny teknologi, det vil også handle om å ta i bruk gammel kunnskap og finne ut hvorfor ting fungerer slik de gjør. Det er viktig å kombinere en kunnskapsbasert tilnærming med vitenskapelige tilnærminger, sier Kristensen.

Se hele live-sendingen med Hanne Mette D. Kristensen her, og følg oss på vår Facebook-side her for å se alle våre live-sendinger. 

Siste sendinger