Det er mulig å dele på både sola og matarealene

Et nytt forskningsprosjekt fra SINTEF viser hvordan det er mulig å produsere både mat og energi ved å dele på arealene.

23. februar 2024

NRK har løftet frem hvordan vi i dag stjeler natur og utmark fra fremtidens generasjoner bit for bit. 

Det er ikke bare urørt natur som bygges ned bit for bit. Vi bygger også ned matjord og beitemark. 

Vi stjeler av vårt eget matfat når vi bygger veier, kjøpesentre og hyttefelter der vi skal produsere maten vår. 

Vi tror det er mulig å bruke arealene vi har mye smartere. 

Et eksempel er deling av arealer. 

SINTEF har et spennende prosjekt i samarbeid med NTNU. De ser på hvordan beiteareal også kan brukes til energiproduksjon. 

Dette er også et eksempel på hvordan landbruket kan ta seg betalt for å løse samfunnsutfordringer, som å unngå inngripen i natur og produsere fornybar energi

En vinn-vinn-situasjon! 

Se video fra da partner i Rethink Food, Siv Heimdal, besøkte SINTEFs soldelingsprosjekt