EUs eggerøre er langt fra egen gullstandard

EU sier de skal sette gullstandaren for bærekraftig matproduksjon i verden. Forslaget om å redusere holdbarhetsdatoen på egg for å bøte på et system med dårlig dyrehelse viser at de er langt fra målet.

24. mai 2022

Nylig skrev vi en kronikk i Nationen om at Norge bør stoppe EU fra å være den aktøren som setter gullstandarden for bærekraftig matproduksjon. Vi mener det bør være Norges oppgave, ikke EUs. 

Nesten som bestilt kom byråkratene i Brussel med en avgjørelse som eksemplifiserer hele vårt poeng. 

EU vil endre holdbarhetsdatoen på egg fra 35 til 28 dager. Bakgrunnen er at de vil øke mattryggheten og redusere risikoen for salmonella som er et stort problem i mange søreuropeiske land. 

Quick fix på et systemproblem lønner seg aldri 

Et av målene for bærekraftig matproduksjon er sunnere mat. Derfor gir det mening for EU å redusere antall dager på holdbarhetsmerkingen. 

Problemet er bare at det fører til en rekke andre problemer som gjør bærekraftstandarden dårligere, ikke bedre. 

Den nye holdbarhetsmerkingen vil føre til økt matsvinn og dårligere økonomi i hele verdisirkelen. 

Løsningen til EU er en quick fix på et mye mer omfattende systemproblem, og viser at de er langt fra å sette gullstandarden for bærekraftig matproduksjon.

EU gir dårlig husdyrhold konkurransefordeler 

I Norge er ikke salmonellabakterier i egg et problem. 

Norge er et av få land i verden hvor vi har en nullvisjon på salmonella. Faktisk er kvaliteten på eggene våre så bra at de kan brukes til som ingredienser til medisinske produkter. 

Årsaken til vår gode status på mattrygghet er at norske bønder har satset på friske dyr, god dyrehelse og god dyrevelferd. 

Skal matsystemet gjøres mer bærekraftig må det lønne seg å satse på friske dyr og god dyrehelse fremfor quick fix-løsninger. 

Det EU i praksis gjør er å gi dårlig husdyrhold urimelig konkurransefordeler.

EUs eggerøre vil få konsekvenser for Norge 

Å redusere holdbarhetsdatoen på egg i Norge med 28 dager gir overhode ingen mening. 

Det vil resultere i at mange friske egg av førsteklasses kvalitet blir kastet! Målene om redusert matsvinn blir vanskeligere å nå. 

I tillegg kommer den økonomiske tilleggsbelastningen som vil bli så hard at det ikke vil lønne seg å produsere egg i distriktene. 

Norge er forpliktet til å følge EUs mattrygghetsregler gjennom EØS. Men, både Norge og EU er også forpliktet til å utvikle et framtidsrettet og bærekraftig matsystem. 

Norsk matproduksjon må sette standarden på bærekraftige matsystemer

I denne saken er det all grunn til at norske myndigheter utfordrer EU på de mål som er satt i EUs egne bærerkaftstrategier “The European Green Del” og “Farm to Fork”

Rethink Food mener Norge ikke kan akseptere at EU reduserer norsk konkurransekraft ved å velge produksjonsstandarder tilpasset de dårligste produsentene i Europa. 

Da er vi tilbake der vi startet: Norge må sette gullstandaren for bærekraftig mat, ikke EU.