Er droner flyvende traktorer?

Droner kan utføre mange av de samme oppgavene som traktoren kan. Bare fra lufta!

6. juni 2023

Droner kan brukes til langt mer enn bare spionasje og krigføring. Det er fullt mulig å bruke droner til å så, gjødsle og sprøyte. 

Fordelen med droner er at de gjør alt fra lufta. Det betyr at jordpakking kan bli et problem som hører fortiden til. 

Hør gründer av Biodrone, Atilla Haugen, snakke om fordelene med droner i jordbruket her:

Droner åpner opp nye arealer

Den store fordelen med droner er at de kan fly.

Det åpner opp muligheter til å komme til helt andre områder enn i dag. 

Områder som traktorer ikke kommer til, ligger i dag brakk. Med droner kan vi utnytte ulendt terreng på en helt annen måte. 

Flyveegenskapene gjør også at droner er perfekt for å følge med på områder hvor det er vanskelig å komme til. Dronene kan følge med på om dyr har det bra på beite.

Gammelt regelverk 

Droner kan egne seg godt til presisjonssprøyting. Særlig i beiteområder som er umulig å komme til med traktoren.

Dessverre så åpner ikke regelverket for sprøyting fra drone. 

Det er en bra ting at ikke hvem som helst kan bruke droner til hva som helst. 

Men, med tanke på de mange fordelene dronene kan gi inn i matproduksjonen er det på tide å tenke nytt om regelverket. 

Vi må få Agtech ut av startgropa

Biodrone er en av fem bedrifter valgt ut for å delta i prosjektet “Agtech ut av startgropa”.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling. Formålet er å få agtech-teknologi ut i markedet.

Rethink Food har i løpet av prosjektet bistått Biodrone med å koble seg på et nettverk i Norge og bidratt med strategisk rådgivning for hvordan de kan posisjonere seg mot næringa.

Vi i Rethink Food har stor tro på droneteknologi og håper norske aktører ser verdien av teknologi som vil effektivisere produksjonen.