Kan damp redde verdens matjord?

Den norske teknologibedriften Soil Steam International har utviklet en maskin som gjør dårlig jord like god som ny.

6. juni 2023

Matjord er en ikke-fornybar ressurs. Det tar mange tusen år å lage ny matjord.

Derfor må vi ta vare på den jorda vi har. 

Over hele verden sliter bønder med jord som er infisert med ugress og skadelige organismer. Det betyr at de må bruke mye innsatsfaktorer og resultatet blir ofte dårligere avlinger. 

Det norske teknologiselskapet Soil Steam International har siden 2016 utviklet en maskin som kan gjøre dårlig jord god igjen ved å ta i bruk gammel teknologi. Nemlig damp! 

Lytt til gründer av Soil Steam International, Hans Kristian Westrum, fortelle om hvordan han skal redde verdens matjord:

Gammel teknologi, nye muligheter 

Ideen om å bruke damp for å bekjempe skadegjørere er ikke ny. Damp har vært et verktøy som bøndene tok i bruk før de moderne kjemikaliene kom på markedet. 

Men, med oppfinnelsen av kjemiske plantevernmidler forsvant den gamle kunnskapen i glemmeboka. 

Inntil nå. 

Som med de fleste quick fix-løsninger er kjemikalier ikke en god løsning i lengden. 

Mange av skadegjørerne har blitt resistente mot plantevernmidlene. I tillegg har mange kjemiske plantevernmidler blitt ulovlig å bruke. 

Damp gir jorda en ny start 

Ved å bruke damp for å bekjempe skadegjørere, er det mulig å gi jorda en ny start. 

Dampen tar livet av ugressfrø og skadelige jordboende organismer, mens den beholder de gode egenskapene ved jorda. 

Meitemarkene rømmer dypere ned i jorda når dampmaskinen kommer rullende, men kommer tilbake når maskinen er ferdig. 

Sunn jord er viktig for et bærekraftig matsystem

Det er viktig at vi finner nye løsninger for å ta vare på matjorda. 

Uten nok sunn, frisk og fruktbar matjord vil det bli vanskelig å produsere mer mat, til flere mennesker, i et vanskeligere klima. 

Det er ikke lenger et alternativ å ta for seg mer vill natur for å lage ny matjord. 

Vi må ta vare på de arealene vi har. 

Matjorda er under press globalt 

I Norge har vi stort sett frisk jord. Globalt, derimot, har matjorda mange steder store problemer. 

Utstrakt bruk av monokulturer og heftig kjemikaliebruk har satt matjorda under press. 

Her kan teknologibedrifter som Soil Steam International spille en viktig rolle. 

Vi må få Agtech ut av startgropa

Soil Steam International er en av fem bedrifter valgt ut for å delta i prosjektet “Agtech ut av startgropa”.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling. Formålet er å få agtech-teknologi ut i markedet.

Rethink Food har i løpet av prosjektet bistått Soil Steam International med å koble seg på et nettverk i Norge og bidratt med strategisk rådgivning for hvordan de kan posisjonere seg mot næringa.

Vi i Rethink Food har stor tro på teknologien til Soil Steam International og deler deres ambisjon om å redde verdens matjord.