Rethink Food Live Zoom: Sigrid Bratlie fra NCE Heidner Biocluster

Gjest:

Sigrid Bratlie

Bilde av Sigrid Bratlie. Foto.

I denne livesendingen hadde Ola Hedstein besøk av Sigrid Bratlie, prosjektleder i NCE Heidner Biocluster. Tema for sendingen var hvordan ny bioteknologi kan påvirke fremtidens matproduksjon.

Sigrid Bratlie er prosjektleder i NCE Heidner Biocluster, og ekspert på genredigering og crispr-teknologi. Fellesnevneren i alt hun gjør er bioteknologi. 

– Alt vi gjør, og hvordan vi forbruker de naturlige ressursene våre, handler om biologi. Å kunne jobbe med medisinske anvendelsesområder av bioteknologi, samt med mat, er helt sentralt om vi skal klare å løse de store utfordringene vi står overfor. Derfor engasjerer jeg meg veldig bredt når det kommer til bioteknologi, sier Sigrid.

Les mer: Arne Sørvig: Derfor er kokken viktig for å fremme et bærekraftig matsystem

Et skifte i debatten

For en stund tilbake siden uttalte det danske etikkrådet at det ville være etisk uforsvarlig å ikke utforske mulighetene i genteknologi når vi skal håndtere de store samfunns-spørsmålene som klima, bærekraft og naturmangfold. 

Sigrid anser dette som en uttalelse som på mange måter snudde debatten litt på hodet. Det er ikke noe nytt at vi diskuterer genteknologi og mat, men ofte har inngangen vært om det er uetisk å bruke genteknologi.

– Her spurte de om det motsatte, nemlig om det er uetisk å ikke bruke det. Dette er en forfriskende inngang i debatten, og som også tar litt pulsen på den. I dag ser vi en så rask teknologisk utvikling hvor bruksområdene også i stor grad handler om hvordan vi kan bruke potensialet i genetikk og biologi til å møte noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Et klassisk eksempel er hvordan vi kan bruke det til å tilpasse planter til klimaendringer, å bli mer robuste, sier Sigrid. 

Les mer: Julie Rødje om matsikkerhet og matsuverenitet

– Behov for å tenke nytt i forhold til politikk

Sigrid sitter også i et offentlig utvalg med en haug andre eksperter. Mandatet er å gi gode råd og refleksjoner om hvordan samfunnet bør håndtere teknologien, og hvordan vi bør tenke om regulering. 

På et område hvor det har skjedd mye teknologisk, er det også et behov for å tenke nytt i forhold til politikk. Særlig opp mot de diskusjonene knyttet til samfunnsutfordringer. Det er dette som er bakgrunnen for noe av dette utvalgsarbeidet. 

– Vi skal ta en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget siden det har skjedd så mye innen teknologi siden sist. Regelverket ble for eksempel laget på 90-tallet. Vi er i en helt annen virkelighet nå. Vi skal derfor beskrive den virkeligheten, samt skissere opp noen råd om hvordan man kan utvikle politikken, forteller Sigrid, og legger til: 

– Dette er et område hvor ting tradisjonelt sett har vært veldig svart-hvitt. Enten har man vært veldig for eller veldig imot bruk av bioteknologi. Nå ser vi imidlertid at det går an å tenke litt mer konstruktivt rundt hvordan vi kan bruke regelverk og politikk som gjør at vi styrer teknologien i riktig retning. Det trenger ikke å være enten eller, sier Sigrid. 

Se hele live-sendingen med Sigrid Bratlie her, og følg oss på vår Facebook-side her for å se alle våre live-sendinger. 

Siste sendinger