Bonden er nøkkelen for vår matsikkerhet

Matproduksjon forutsetter ikke bare tilgang på hav og jord, men også kompetanse på hvordan mat bør produseres. Mange av de som har denne kompetansen velger nå å legge jorda brakk. Det lønner seg ikke å være bonde i Norge. Det kan koste oss alle dyrt.

1. mars 2022

Så du tenkte kanskje det bare var å stappe noen frø i jorda, helle på vann og vente på sola? Så enkelt er det ikke. 

For å produsere mat av høy kvalitet på en effektiv måte trengs det kompetanse. Mye kompetanse. Lærlingtiden starter ofte fra den dagen bonden blir født. 

Norsk matsikkerhet er basert på et feil grunnlag 

I mange år har norsk matsikkerhet og -beredskap vært basert på at de globale handelssystemene fungerer knirkefritt. 

Pandemien og krigen i Ukraina har minnet oss på at handelssystemene er sårbare og at det er flere potensielle flaskehalser.

Handelssystemene er ingen konstant størrelse. De kan lett forringes. 

Utfordringene blir ikke mindre om vi ser litt fremover i tid. Vi har allerede merket konsekvensene av et klima i endring.

Hva som vil skje på verdens tilgang til mat når været blir mer ekstremt med tørke og store nedbørsmengder er et godt spørsmål. Hva hvis du også legger til en betydelig befolkningsvekst og arealendringer med i regnestykket? 

Vi har glemt den viktigste brikken i spillet om beredskapen 

I debatten om norsk beredskap har vi snakket om kornlager og arealer. Det er vel og bra, men har vi glemt bonden? 

Det hjelper ikke med verdens beste matjord om vi ikke har dyktige folk som vet å forvalte den. 

Også bondeyrket er et høykompetanseyrke på lik linje med ingeniør og lege. Særlig i et land med så krevende vekstforhold som her i Norge. 

Bonde er blitt et lavstatusyrke 

I Norge er det bare 37 000 bønder igjen. De siste årene har vi mistet 400 bønder årlig. 

Bøndene gidder ikke mer. Økonomien er alt for dårlig. Bøndene har lenge ropt varsku om at lønnsomheten har vært for lav, for lenge.

Selv om bøndene føler på en stolthet knyttet til sitt samfunnsoppdrag begynner det nå å røyne på.

Hvorfor jobbe døgnet rundt, ofre venner og familieliv, for liten fortjeneste? Mange må også ha en jobb i tillegg for å få det til å gå rundt.

Skal vi virkelig basere oss på et landbruk drevet som en kostbar hobby? 

Bonden er mer enn bare matprodusent  

Norge kan kjøpe seg ut av mange kriser. Men, heller ikke Norge kan kjøpe mat som ikke finnes. 

Vi må se på bonden som mer enn bare en som forvalter jorda. Vi må se på bonden som en kultur- og kunnskapsforvalter også. 

Kunnskap er ferskvare. Det skal ikke mange generasjonene til før kunnskap forsvinner.

Det er kunnskapen om å få mat ut av jorda som står på spill. Kunnskapen om å lagre karbon. Kunnskapen om vår overlevelse.