Hvilke partier er best på matpolitikk?

Vi skulle gjerne anbefalt hvilke partier som har best matpolitikk, men det kan vi ikke. Skal du stemme for matpolitikken i Norge må du stemme blankt! Det holder ikke når det er nettopp maten kommer til å bli det viktigste vi må løse fremover.

2. september 2021

Mange aktører som oss legger ut anbefalinger over hvilke partier som har best politikk på deres hjertesaker. 

Hvem har best miljøpolitikk? Fremmer flest dyrevernlover? Eller er best på eldreomsorg? 

Hvem har best miljøpolitikk? Fremmer flest dyrevernlover? Eller er best på eldreomsorg? 

Vi skulle gjerne gjort det samme på vår hjertesak. Problemet er at det kan vi ikke, for vi har ingen matpolitikk i Norge. 

Alt henger sammen med alt

I Norge har vi landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, handelspolitikk, arealpolitikk, konkurransepolitikk, klimapolitikk og så videre. 

I dag lever alle disse fagfeltene i hver sine parallelle universer – både politisk og regulatorisk. Det er et problem. 

I stedet for at politikken på de ulike feltene kan bygge opp under hverandre og være løsninger på hverandres utfordringer, gjør de det motsatte – de spenner beina for hverandre. 

Det finnes ingen helhetlig plan for hvordan maten skal utvikles i Norge. Mer enn noen gang er det behov et politisk lederskap for å sikre nok, trygg og sunn mat til alle de neste tiårene. 

Det finnes ingen helhetlig plan for hvordan maten skal utvikles i Norge. Mer enn noen gang er det behov et politisk lederskap for å sikre nok, trygg og sunn mat til alle de neste tiårene. 

Les også: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon

Hvorfor skal vi løse klimakrisen, egentlig? 

Den store politiske saken i media er reduksjon av klimagassutslipp. Det er bra at klimakrisen får den oppmerksomheten den trenger for å bli løst, men vi mangler refleksjoner rundt hvorfor det er så viktig å løse krisen. 

Det ser ut til at mange har glemt at årsaken til at vi må løse krisen, og ikke bare la ting gå sin gang, er at folk fortsatt skal kunne leve gode liv på denne planeten. For å leve gode liv må vi ha mat. God mat, som er produsert på en bærekraftig måte. 

Ekstremværet og klimaendringene setter vår evne til å produsere mat under press. Uten mat og drikke, duger helten ikke – ikke vanlige folk heller. Og det er jo flest av vanlige folk. 

Les også: Dagens politiske system spenner beina under to av våre fremtidsnæringer

Bedre lykke til neste gang

Hvis vi ikke løser klimakrisen vil vi få store problemer med å forsyne alle med nok, sunn og trygg mat. Og løser vi klimakrisen uten å ta høyde for at vi må finne måter å produsere mer mat er vi jo like langt. 

Vi trenger en helhetlig matpolitikk som tar utgangspunkt i det truende bilde som FNs klimapanel beskriver. Vi trenger en politikk for de ambisiøse politiske målene norske politikere har forpliktet seg til gjennom alle klima- og bærekraftsmål der maten står i sentrum. 

Dette valget kommer ikke vi i Rethink Food til å anbefale et eneste parti. Men, vi har store forhåpninger for at fremtidens valg vil handle om nettopp vår hjertesak: Nok, sunn og trygg mat til alle! 

Godt valg!