I fremtiden vil færre lage maten sin selv

Tross debatten om ultraprosessert mat og rene råvarer. Folk kommer ikke til å lage mer av maten sin selv. Likevel ser Rethink Food et håp for bedre folkehelse.

1. februar 2024

Flere kjente ernæringseksperter peker på ultraprosessert mat som årsak til økt fedme og mange livsstilssykdommer.  

Ultraprosessert mat er “mat” som er prosessert i en slik grad at næringsstoffene i den naturlige råvaren ikke lenger er til stede. 

Trolig er det en sammenheng mellom ultraprosessert mat og livsstilsykdommer. 

Ernæringsekspertene anbefaler oss å lage mer av maten vår selv basert på rene råvarer.

Det kommer ikke til å skje. 

Vi har verken tid, lyst eller kunnskap til å lage mat 

Det er mange grunner til at vi kommer til å bruke mindre tid på kjøkkenet.  

For det første opplever vi å få mindre og mindre tid til å lage mat. 

Årsaken bak er mange og sammensatte. Den kjente tidsklemma er reell for mange familier. I tillegg blir det flere og flere aleneboere som påvirker motivasjonen for å lage mat hjemme. 

Forskning viser at jo rikere vi blir, jo mindre mat gidder vi å lage selv. Forskning fra København Universitet viser at det er stor sammenheng mellom høy BNP og tid brukt på kjøkkenet. 

Utviklingen av ny teknologi er en også medvirkende årsak – fordi det er mulig, benytter vi oss av muligheten til å spare tid. 

Om vi bruker den sparte tiden klokt er en helt annen sak.

En annen årsak, er manglende kunnskap og erfaring. 

Til tross for iherdig innsats fra heimkunnskapslærere landet over, har de færreste kunnskap eller interessen som trengs for å steke en perfekt biff eller koke pastaen al dente. 

Det er ikke bare bare å lage mat. Å være kokk er tross alt et yrke. Det krever kunnskap og øving å lage god mat.

Mer ferdig, men sunnere mat?

Vi tror vi kommer til å spise mer mat som er ferdig laget – altså prosessert, men ikke ultraprosessert. 

Vi har et håp om at den prosesserte maten vil bli sunnere og mer råvarebasert. 

Med økt digital handel og bedre logistikkløsninger er det mulig å levere fersk mat på døra som skal spises umiddelbart. 

Økt handel av mat som skal spises umiddelbart vil kunne redusere behovet for konserveringsmidler og andre tilsetningsstoffer. 

De som lager maten må ta et ansvar for helsa til folk 

Selv om vi får mindre tid til å lage mat, betyr ikke det nødvendigvis at folkehelsen forverres.

Aktørene som lager mat – om det er kantiner, skolekjøkken, storkjøkken, restauranter og andre tilbydere – må ta sitt ansvar bevisst.

De må tilby sunn mat basert på råvarer fremfor salt, sukker og fett.