Norge kan beholde sin unike bærekraftposisjon ved å investere i alternativer til kjemisk plantevern

EU skal halvere bruken av kjemiske plantevernmidler innen 2030. For å beholde forspranget som en av verdens mest bærekraftige matprodusenter bør Norge investere i alternativer til kjemisk plantevern som biologisk skadebekjempelse og ny teknologi.

6. september 2022

Mugg, sopp, snegler, insekter og andre skadegjørere ødelegger store deler av avlingene hvert eneste år. Det sies at omtrent 20 – 40 prosent av den totale produksjonen går tapt på grunn av disse skadegjørerne. 

Løsningen for å få bukt med skadegjørerne har vært å ta i bruk kjemiske plantevernmiddel, altså gift. 

I Norge har vi færre skadegjørere enn i mange andre land på grunn av vårt kalde, nordlige klima. Det betyr at vi bruker mindre plantevernmidler.  

I Europa, derimot, er skadegjørere et stort problem og giftbruken deretter.

Tar grep for å redusere bruken

De kjemiske plantevernmidlene redder avlingene, men dessverre har de også en rekke andre negative konsekvenser. 

Selv om vi legger til side diskusjonen om mat produsert med kjemiske plantevermidler er bra eller dårlig for humanhelsen, vet vi med sikkerhet at det ikke er bra for biologisk mangfold.

Giften tar jo ikke livet av bare skadegjørerne. Også insektene som vi er helt avhengige av for pollinering og andre økosystemtjenester dør av den samme giften.

Derfor tar EU nå grep for å dramatisk redusere bruken av kjemiske plantevernmidler.

Farm to Fork

EU har satt seg som ambisjon å lage gullstandaren for bærekraftig matproduksjon i sin strategi for et bærekraftig matsystem, Farm to Fork

Ett av hovedmålene i strategien er å redusere bruken  av kjemiske plantevernmidler med 50 prosent innen 2030. 

Selv om bruken av kjemiske plantevernmidler i Norge er lav, er det ingen grunn til å hvile på laurbæra. Også norsk natur lider av forurensing fra plantevernmidler fra veksthus og åpen åker-produksjon. Og det er mulig å redusere forbruket ytterligere.

Rethink Food mener vi i Norge bør utnytte forspranget som er opparbeidet, og ta grep nå for å redusere bruken ytterligere. Slik kan vi beholde posisjonen som en av Europas mest bærekraftige matprodusenter.

Les også: Hva er Eus Farm to Fork-strategi?

Nyttedyr spiser lus og andre insekter

Det finnes alternativer til kjemisk plantevern vi kan ta i bruk for å ta knekken på skadegjørere.

Nyttedyr som snylteveps, humler og edderkopper er allerede i dag i full sving i norske veksthus for spise lus og andre insekter som angriper avlingene. Men, det er mulig å øke bruken til flere produksjoner. Det er også mulig å benytte seg av nyttedyr i åpen åker-produksjoner. 

Roboter som kan gjenkjenne og luke eller stråle ugress og skadegjørere er også på vei ut i norske veksthus og jorder.

Må ta grep

Norsk matproduksjon sitter i en unik posisjon med lav bruk av kjemisk plantevernmidler og robuste planter. Nå må vi ta grep mens vi fremdeles har et forsprang. 

Ved å benytte oss av alternativer til kjemisk plantevern kan kjemiske plantevernmidler bli siste utvei for å redde avlingene. 

Norge kan bli første matproduserende land der bruken av kjemiske plantevernmidler nærmer seg null. Slik vi vil beholde vår unike posisjon som verdens mest bærekraftige matproduksjon.