Problemet med antibiotikaresistens viser at dagens matsystem ikke fungerer

Overforbruk av antibiotika i den globale matproduksjonen er beviset på at dagens globale matsystemer ikke fungerer. Det er en alvorlig systemsvikt når en felles knapphetsressurs som antibiotika ukritisk sløses bort i jakten på billig mat.

4. mai 2021

I Norge har vi valgt å holde dyr og fisk friske og motstandsdyktige, fremfor å fôre de med medisiner og antibiotika. Derfor er Norge sammen med Island og Sverige verdensledende på lite bruk av antibiotika og medisiner. 

I mange land er produksjonsmiljøene så dårlige at fisk og dyr blir unødvendige syke. Noen land har også en praksis med å gi husdyr medisiner preventivt i tilfelle de skulle bli syke. Andre land gir medisiner til husdyr for at de skal vokse seg større på kortest mulig tid.

Overforbruken av antibiotika i den globale matproduksjonen er en av flere årsaker til at resistente bakterier nå seiler opp som den største trussel mot den globale folkehelsa. Helt vanlige infeksjonssykdommer er på vei til å bli vanskelig å behandle. 

Les mer: Hva er egentlig antibiotikaresistens?

Et matsystem som bidrar til å ødelegge vår globale helse er ikke bærekraftig

Praksisen med overdreven bruk av antibiotika i matproduksjonen er det beste beviset på at dagens globale matsystem ikke fungerer. I alle fall ikke etter bærekraftige prinsipper.

I dag er det ett konkurransefortrinn som gjelder – billig!

Derfor lønner det seg å bruke medisiner og antibiotika i matproduksjonen fremfor å holde dyrene friske.

Dagens internasjonale regelverk setter i realiteten ingen forpliktende standard for hvordan antibiotika skal brukes i matproduksjonen.

Les mer: Hvis antibiotika slutter å fungere setter vi humanmedisinen 70 år tilbake i tid

Norske bønder taper i butikken tross mer bærekraftig produksjon

Paradoksalt nok blir det slik at de dyktigste i klassen, som norske bønder, må konkurrere mot billigere kjøttprodukter fra land som bruker mer enn 50 ganger så mye antibiotika som i Norge.

Det burde være et økonomisk konkurransefortrinn å bruke lite antibiotika, men i butikken er det ingen annen forskjell enn prisen på kjøttet.

Rethink Food mener produsenter som bruker lite medisiner innen havbruk og landbruk må få et økonomisk fortrinn – ikke tape i markedene!

For å komme dit må internasjonale handelsavtaler, standarder og konvensjoner strammes opp slik at det ikke blir lønnsomt å sløse med antibiotika til dyr og fisk.

Les mer: 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon: En global helse – helsa til folk, dyr, jord og planter henger sammen

En felles global helse for dyr, jord og folk

Økonomisk gevinst for bærekraftig matproduksjon vil være den mest effektive måten å sikre globalt forsvarlig bruk av antibiotika til behandling av dyr. 

Et bærekraftig matsystem må ta utgangspunkt i at vi har en global helse som omfatter både dyr og mennesker. Vi har en felles helse globalt – da blir det prinsipielt viktig å sørge for at vi unngår at fisk og dyr blir syke og må få behandling.

Maten vil aldri bli bærekraftig hvis det lønner seg å misbruke antibiotika i matproduksjonen til lands og til havs. 

Bred mobilisering av folk og næringsliv må til for å nå fram til politikerne 

Sammen med flere andre aktører har vi tatt initiativ til en internasjonal kampanjekoalisjon mot blant annet overdreven bruk av antibiotika.

Denne koalisjon skal mobilisere en bredest mulig allianse innen helse, dyrehelse, miljø, utvikling, næring og forskning for å få et forpliktende regelverk som endrer det globale matsystemet og samtidig sikrer tilgang på fungerende antibiotika til alle folk som har behov for behandling.

Bak de fleste viktige FN-konvensjonene står det en folkelig mobilisering. Det har gitt oss forbud mot landminer og atomvåpen og reddet ozonlaget. Store og vanskelige spørsmål med sterke motkrefter, men det viste seg å være mulig.

Da må det også være riktig å vurdere tilsvarende tiltak for å berge antibiotika som en viktig felles ressurs for oss alle og kommende generasjoner.   

Les mer: Derfor setter Rethink Food antibiotikaresistens på agendaen med en internasjonal kampanjekoalisjon

Folk flest skal ikke undervurderes

Folk har blitt flinkere til å ikke forvente og kreve antibiotika dersom de selv eller barna utsettes for mindre skade og sjukdom. Det er legen og helsepersonell som må avgjøre når det er behov for antibiotikabehandling og når dette ikke er påkrevd. 

Det er folks holdninger som har endret seg. Folk har forstått at antibiotika er viktig og at det er feil å bruke antibiotika til behandling av smått og stort for å være helt trygg.

Denne holdning til folk flest må vi også mobilisere i synet på hva slags mat vi skal handle og ikke minst hva maten skal koste.

Dårlig mat bør koste mer enn bra mat

Rethink Food tror at folk flest syns det fornuftig at mat som er produsert ved uforsvarlig bruk av antibiotika burde koste mer.

Produksjonsformen bør straffes økonomisk. Den bør hvert fall ikke premieres ved å være billig.

Vi har endret holdninger til bruk av antibiotika når vi blir syke. Nå er det på tide å endre holdningene til de som selger maten i butikkene og til politikere som har makt til å straffe de som sløser med antibiotika i matproduksjonen.

Konkurransen i butikken må favorisere de som produserer maten bærekraftig. Når det gjelder kjøtt og fisk tilsier dette at konkurransekraften til norske bønder og oppdrettere bør bli styrket.