Tre norske selskaper innen alternative proteinkilder å følge med på  

Alternative proteinkilder kan være en del av løsningen på hvordan vi skal produsere mer mat på mindre areal og med færre innsatsfaktorer. Her er tre spennende norske selskaper å følge med på.

24. mai 2022

Skal vi produsere nok mat til en økende befolkning i et vanskeligere klima og på mindre jordbruksareal, må vi tenke alternativt. Særlig når det kommer til alternative proteinkilder.

De viktigste tiltakene vil bli å utnytte arealer som hav og utmarksbeite, men det dukker opp stadig flere innovative selskaper som produserer alternativer til proteinkilder.

Du har kanskje hørt om amerikanske The Impossible Burger eller The Beyond Burger? Her er tre norske selskaper å følge med på: 

Foodful 

Foodful produserer plantebasert laks basert på flere forskjellige typer grønnsaker for å få riktig smak og konsistens. Selskapet tester også ut kultivering av lakseceller. Produktene er blitt lansert i veganmekkaet Los Angeles. Bak selskapet står norske Stine Norum. Med på laget har hun også den danske kokken Trine Sandø, kjent fra cafeen Cafe Sandø. 

FlowFood

FlowFood er et Levanger-basert selskap som produserer plantebaserte proteiner basert på erter, bønner, alger og biomasse fra havet. De står bak plantebasert proteinfarse, boller og -burger basert på åkerbønner og erter, i tillegg til nuggets basert på åkerbønner, erter og risproteiner.

Selskapet har fått støtte fra Norges Forskningsråd på 5 millioner for å utvikle nye produksjonsmetoder for nordisk, plantebaserte proteinprodukter. Du kan finne produktene deig og burger på utvalgte COOP-butikker. 

NoMy – Norwegian Mycelium

NoMy er basert på Forskningsparken og utnytter fermenteringsteknologi med mycelium. Mycelium er “rotsystemet” til sopp, et nettverk av trådlignende celletråder. Ved å utnytte mycelium er det mulig å produsere mange forskjellige produkter til mat og andre biologiske råvarer. De jobber nå med å utvikle alternative proteinkilder som kan utnyttes både til mat og fôr.